Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Lipiec 2022 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Prof. Maria Ziółek - Dama nauki polskiej...

Pani prof. dr hab. Maria Ziółek kieruje Zakładem Katalizy Heterogenicznej w Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tematyka naukowa Jej grupy badawczej związana jest z katalizą heterogeniczną oraz chemią ciała stałego, z syntezą i charakterystyką materiałów mikroporowatych i mezoporowatych stosowanych w katalizie. Do uznanych w świecie nauki największych osiągnięć Pani Profesor należą badania nad domieszkowaniem materiałów katalitycznych metalami przejściowymi, przede wszystkim niobem. Pani Profesor Maria Ziółek jest współautorką ponad 270 publikacji w międzynarodowych czasopismach z filadelfijskiej listy JCR ( Journal Citation Reports ), co jest wielkim osiągnięciem tej Damy polskiej nauki. Pani Profesor dokonała też ponad 400 prezentacji na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych.

Jako nauczycielka akademicka Pani Profesor wypromowała 17 doktorów nauk, kierowała także 80 pracami magisterskimi. Równocześnie aktywnie działała w różnych funkcjach w macierzystym uniwersytecie, odnotowując takie pełnione funkcje jak między innymi: prodziekan do spraw studenckich, koordynatorka ECTS (European Credit Transfer System jest to zorientowany na studenta system transferu i akumulacji punktów zaliczeniowych), oraz pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia.

Pani Profesor prowadzi szeroką współpracę naukową z wieloma ośrodkami zagranicznymi, do których kieruje magistrantów i doktorantów w celu prowadzenia przez nich badań z wykorzystaniem potencjału badawczego zagranicznych uczelni. Często też gości w swoim zespole badawczym studentów i doktorantów z uczelni zagranicznych, którzy prowadzą badania wspólnie z Panią Profesor i jej współpracownikami.

Za swoją pracę naukowca Pani Profesor Maria Ziółek otrzymała wiele nagród i wyróżnień, a wśród nich nagrodę Francuskiego Towarzystwa Chemicznego.

W styczniu 2019 roku Pani Profesor Maria Ziółek otrzymała tytuł Doktora Honoris Causa Universidad Nacional de Educacion de Distancia (UNED) w Madrycie. Honorowy Doktorat dla Pani Profesor Marii Ziółek jest wyrazem uznania za jej osiągnięcia naukowe: liczne publikacje i patenty, a także za trwającą od wielu lat współpracę pomiędzy UNED, a Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza.

Podczas ceremonii nadawania Pani Profesor Marii Ziółek Doktoratu Honoris Causa,
promotorka tego wydarzenia, Pani Profesor Rosa Maria Martin Aranda stwierdziła, że „Profesor Maria Ziółek to kobieta naukowiec o światowym formacie, która otworzyła nowe perspektywy dla badań w dziedzinie katalizy”…

Potwierdzając tę opinię, serdecznie gratulujemy Pani Profesor Marii Ziółek otrzymanie Doktoratu Honoris Causa największego uniwersytetu państwowego w Hiszpanii i życzymy dalszych sukcesów naukowych.  


wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem