Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Lipiec 2022 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Mirosław Kazimierz Grzędowski – kombatant…

Mirosław Kazimierz Grzędowski urodził się 6 stycznia 1943 r. w Poznaniu. Po ukończeniu Technikum Geodezyjno – Drogowego w Poznaniu przy ul. Szamotulskiej uzyskał tutuł Technika Gedezyjno – Drogowego o specjalizacji budowa dróg i mostów. We wrześniu 1962r rozpoczął pracę w Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Poznań – Jeżyce w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na stanowisku Technika. W 1974 roku podjął studia wyższe na Wydziale Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, a po ich ukończeniu uzyskał tytuł mgr administracji.

W 1968 roku przeniesiono go do pracy w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Poznaniu – w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, w Zarządzie Gospodarki Terenowej   m. Poznania, następnie pracował w Zjednoczeniu Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej. W roku 1979 podjął pracę w Wielkopolskim Wydawnictwie Prasowym w Poznaniu na stanowisku z-cy Dyrektora Wydawnictwa d/s Inwestycyjnych. W tym czasie prowadził budowę Zakładu Poligraficznnego RSW Prasa w Poznaniu przy ul. Ziębickiej. Za jej zrealizację odnaczono go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Z grupą dziennikarzy: m.in. red. Jackiem Świgoniem, redaktorami Bogdanem Donke i Józefem Dopieralskim byłem inicjatorem druku  i redagowania gazet i czasopism metodą składu elektronicznego i druku offsetowego. Z realizatorami budowy "Drukarni" oraz inicjatorami wprowadzenia innowacyjnej metody składu i druku gazet metodą offsetową spotkał się wojewoda poznański Pan dr Marian Król, dzięki któremu, inwestycja zyskała wsparcie władz wojewódzkich.

Obok pracy zawodowej Mirosław Kazimierz Grzędowski działał społecznie w Radach Nadzorczych Spółdzielni Mieszkaniowej Jeżyce – jedną kadencję i Spółdzielni Mieszkaniowej Grunwald – dwie kadencje. Za prace społęczną w Spółdzielniach zostałem odznaczony odznaką "Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego".

W 1989 roku Mirosław Kazimierz Grzędowski przeszedł do pracy w bankowości i tak od 1989 r. pracował w Poznańskim Banku Handlowym Merkury, na stanowisku Dyrektora Organizacyjnego Banku i Dyrektora Oddziału Banku, a następnie pracował jako Dyrektor Oddziału Pekao Leasing S.A. w Poznaniu, gdzie doczekał się emerytury w 2010 roku.

Pracował również społecznie w Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, gdzie kierował Kołem Przyjaciół Związku, był Prezesem i założycielem Oddziału Wojewódzkiego w Poznaniu Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem. W tym czasie również pełnił funkcję członka władz Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki nad  Oświęcimiem w Warszawie. Był współorganizatorem założenia Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.

Za pracę społeczną otrzymałem odznaczenia Medal Labor Omnia Vincit i statuetkę Lidera Pracy Organicznej. Zarząd Główny Związku Kombatantów RP i BWP odznaczył go odznaczeniem "Za Zasługi dla ZKRPiBWP". Otrzymał również Medal PRO PATRIA za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Medal został przyznany przez Urząd d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych.                        
 


wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem