Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Lipiec 2022 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Prof. dr hab. Anna Wolff-Powęska

Prof. dr hab. Anna Wolff-Powęska, profesor historii. W 1964 roku ukończyła studia historyczne na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1970 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych, w 1980 roku stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UAM w zakresie doktryn polityczno-prawnych, a w roku 1986 tytuł profesora.

W latach 1964-1969 – nauczyciel historii w Szkole Podstawowej, od 1969 roku związana z Instytutem Zachodnim. Od 1990 roku do 15 lipca 2004 roku prof. Wolff-Powęska pełniła obowiązki dyrektora Instytutu Zachodniego w Poznaniu, obecnie po zmianie kierownictwa tej placówki naukowej nadal pozostaje w Instytucie jako profesor, pracownik naukowy.

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół dziejów niemieckiej myśli politycznej i kultury politycznej Europy Środkowo-Wschodniej. Pasje historyka łączy z temperamentem politologa.

Prof. Wolff-Powęska jest autorką wielu publikacji, z których ostatnie dotyczą analizy i oceny procesu jednoczenia Niemiec, kształtowania się myśli integracyjnej i nowej kultury politycznej w Europie; najistotniejsze z nich to: Doktryna geopolityki w Niemczech (1979), Polityczne i filozoficzne nurty konserwatyzmu w Republice Federalnej Niemiec (1984), Niemiecka myśl polityczna wieku oświecenia (1988), Wspólna Europa. Mit czy rzeczywistość (praca zbiorowa,1990), Polacy wobec Niemców. Z dziejów kultury politycznej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1945-1989 (1993), Oswojona Rewolucja. Europa Środkowo-Wschodnia w procesie demokratyzacji (1998)- nagroda Wydziału I Nauk Społecznych PAN w roku 2000, Polen in Deutschland. Integration oder Separation? (2000), Przestrzeń i polityka. Z dziejów niemieckiej myśli politycznej (antologia, red. 2000), A bliźniego swego... Kościoły w Niemczech wobec „problemu żydowskiego” (2003), Polacy – Niemcy. Sąsiedztwo z dystansu. Praca zbiorowa pod red. Anny Wolff-Powęskiej i Dietera Bingena (Instytut Zachodni, Poznań, 2004).

Prof. Wolff-Powęska jest członkiem wielu gremiów i organizacji krajowych i zagranicznych, m.in.: członkinią Jury Madame de Stäl-Preis 1995 ufundowanej przez Freudenberg –Stiftung, Deutschland Radio i Goethe-Institut; członkinią Jury nagrody MSZ i Auswärtiges Amt przyznawanej za wkład do porozumienia polsko-niemieckiego Societas Jablonoviana e.v. Leipzig; członkinią Rady Naukowej Zeithistorische Forschung Potsdam e.V.; członkinią Rady Naukowej Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego im. Willy Brandta; członkinią Rady Naukowej Instytutu Studiów Strategicznych w Krakowie; czlonkinią Komitetu Nauk Politycznych PAN na kadencję 2003-2006 oraz rad redakcyjnych wielu czasopism naukowych.

Prof. dr hab. Anna Wolff-Powęska jest stypendystką Fundacji Humboldta. W roku 2004 prof. Wolff-Powęska została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.


wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem