Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Lipiec 2022 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Paulina Stochniałek - polityczka...

Paulina Stochniałek – Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego – poznanianka - jest absolwentką Wyższej Szkoły Bankowej na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza na kierunku Marketing i Zarządzanie, posiada tytuł MBA.W roku 2018 głosami wyborców wybrana została z listy Koalicji Obywatelskiej na Radną Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2023.

Paulina Stochniałek od urodzenia jest związana z Wielkopolską i Poznaniem. Jest polityczką, przedsiębiorczynią, prowadzi szkolenia. Jest działaczką i prelegentką Wielkopolskiego Kongresu Kobiet. Aktywnie wspiera kobiety w rozwoju osobistym i zawodowym. Zaangażowana jest w projekt „Narada Obywatelska o Edukacji” (odpowiedź na najpoważniejszy od lat strajk nauczycieli i pracowników oświaty, który rozpoczął się wiosną 2019 roku). Z zawodu Paulina Stochniałek jest przedsiębiorczynią z 25-letnim doświadczeniem zawodowym zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. W dotychczasowej karierze była dyrektorką finansową i HR w międzynarodowej korporacji, główną księgową największego w Wielkopolsce szpitala klinicznego, także wykładowczynią wyższej uczelni, a w ostatnich latach prezeską spółki branży IT. W centrum jej zainteresowań jest człowiek, a samorząd postrzega jako służbę mieszkańcom regionu.

Paulina Stochniałek aktywnie bierze udział w pracach komisji sejmikowych: edukacji i nauki, zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, gospodarki, rodziny i polityki społecznej, budżetowej. Była przewodniczącą Komisji Edukacji, jak również wiceprzewodniczącą Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Jest wiceprzewodniczącą Klubu Radnych Koalicja Obywatelska. Od 13 lipca 2020 roku pełni funkcję Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego i nadzoruje departamenty: Zdrowia, Edukacji i Nauki oraz jednostkę samorządową: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Uważa, że sprawne zarządzanie w wojewódzkich placówkach medycznych jest dzisiaj szczególnie trudnym wyzwaniem. Myśląc o człowieku, należy pamiętać o tych najbardziej wykluczonych ze społeczności: osobach niepełnosprawnych i ich rodzinach, a także osobach starszych. Otwarte społeczeństwo łączy wszystkich w swojej aktywności. Samorządność to także nauka, zarówno w wymiarze zawodowym, jak i kreacji postaw prospołecznych, działań dla swoich środowisk lokalnych.  


wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem