Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Lipiec 2022 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Wojciech Wiza – poznański prawnik, adwokat..

.Adwokat Wojciech Wiza studiował na Wydziale Prawa 
i Administracji oraz na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach programu stypendialnego Komisji Europejskiej odbył studia z zakresu prawa europejskiego na Otto Friedrich Universität Bamberg w Niemczech. Ukończył Studia Doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego. Jest autorem wielu publikacji m.in. z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego. Od 2005 roku wykonuje zawód adwokata jako partner zarządzający w Adwokackiej Spółce Partnerskiej „Wiza Paplaczyk”. W praktyce zawodowej specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego oraz ochrony dóbr osobistych. Wojciech Wiza jest Wiceprezesem Zarządu Głównego Zrzeszenia Prawników Polskich – największej i najstarszej organizacji skupiającej przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych, której celem jest m.in. kontynuowanie i upowszechnianie humanistycznych tradycji prawnictwa polskiego, a nadto pełni funkcję dyrektora Centrum Ekspertyz Prawnych działającego w ramach tego podmiotu.

Jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu oraz wykładowcą przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej. Od roku 2013 decyzją Ministra Sprawiedliwości został powołany na członka Komisji  Egzaminacyjnej II Stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznawania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu adwokackiego. W ramach prowadzonej działalności zawodowej i społecznej aktywnie uczestniczy w licznych przedsięwzięciach edukacyjnych, obywatelskich oraz filantropijnych.

W roku 2009 roku był uhonorowany „Medalem Młodego Pozytywisty” przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, natomiast w roku 2016 Królewskim Orderem Św. Stanisława BM. Zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym pozostaje wierny zasadzie: „nemo nascitur sapiens, sapientia enim ex labore venit”. 


wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem