Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Lipiec 2022 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Andrzej Mizgalski - naukowiec, geograf, ekolog...

Profesor Andrzej Mizgajski wprowadził zagadnienia zarządzania środowiskiem do badań i do procesu dydaktycznego na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Wyrazem tego było m.in. utworzenie działającej do dziś specjalności Zarządzanie Środowiskiem na kierunku Ochrona Środowiska. Bardzo szeroki rozmach ma działalność profesora Andrzeja Mizgajskiego na polu administracyjnym. W okresie 2005–2006 był Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska, a przedtem, przez blisko rok, Podsekretarzem Stanu w tym samym resorcie. Wyrazem uznania dla Jego kompetencji jest fakt, że swoje funkcje pełnił w trzech rządach mających bardzo odmienne zaplecze polityczne. W okresie pracy rządowej nie rozstawał się z Uniwersytetem wypełniając swoje obowiązki dydaktyczne i prowadząc prace badawcze.

W ostatnich latach profesor Andrzej Mizgajski rozwija w pracy naukowo-dydaktycznej podejście kompleksowe w geografii, a w jej ramach kompleksowe  zarządzanie środowiskiem, w którym dostrzega ważną rolę geografów. Nawiązując do wcześniejszych zainteresowań wrócił też do badań polarnych jako uczestnik ekspedycji na Spitsbergen i na Antarktydę.

Profesor Andrzej Mizgajski jest autorem lub współautorem 163 publikacji naukowych. Wypromował 3 doktorów i 95 magistrów. Jest aktywny zarówno w krajowych jak i międzynarodowych kontaktach naukowych. Jest członkiem International Association of Landscape Ecology. Prowadził wykłady na uniwersytetach w Niemczech i Austrii, był uczestnikiem konferencji międzynarodowych i wyjazdów studialnych w Europie, obu Amerykach, Azji, Australii i Nowej Zelandii. Zorganizował też trzy konferencje międzynarodowe w Polsce. Prof. dr hab. Andrzej Mizgalski jest Liderem Pracy Organicznej 2011.    


wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem