Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392












Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza





Gmina Kleczew











Natalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Kleczewie















JAWI





































"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Lipiec 2022 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Dr Justyna Schulz - Dama nauki polskiej...

Dr Justyna Schulz jest doktorem nauk ekonomicznych Uniwersytetu w Bremie. Obszarem jej pracy naukowej są teorie monetarne, ze szczególnym uwzględnieniem transformacji monetarnej w Europie Środkowo-Wschodniej 1989 r. Dr. Schulz jest również absolwentką Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego.  Doświadczenia zawodowe dr Schulz to m.in. praca adiunkta na Uniwersytecie w Bremie w katedrze Europeistyki oraz doradcy w Parlamencie Europejskim. Dr. Schulz pracowała rówież w Fundacji VolkswagenStiftung w Hanowerze przy ocenie projektów dotyczących transformacji ustrojowej w Europie Środkowo-wschodniej. Od pięciu lat jest dyrektorem Instytutu Zachodniego.

Dr Schulz poczytuje sobie jako szczególny zaszczyt kierowanie tak zasłużoną dla relacji polsko-niemieckich instytucją jaką jest Instytut Zachodni. Obok dbania o merytoryczną jakość i aktualność analiz dostarczanych przez Instytut dla sfery politycznej, jej celem jest codzienna praca na rzecz rozwijania relacji między Poznaniem i Wielkopolską, a partnerami w Niemczech. Służą temu organizowane konferencje, debaty czy wystawy zarówno na tematy historyczne, kulturowe, gospodarcze jak i polityczne. Wydarzenia te stwarzają dla mieszkańców regionu możliwość spotkań i rozmów z ekspertami o międzynarodowej randze.  Na szczególną uwagę zasługują rozmowy Okrągłego Stołu, które Instytut współorganizuje z partnerami z Bandenburgii i Berlina. Ich celem jest rozwijanie współpracy regionalnej. Jednocześnie mając doświadczenie europejskie celem dr Schulz jest uwzględnianie w pracy Instytutu kontekstu europejskiego. Potrzebę wzmocnienia partnerskiej współpracy między państwami w ramach Unii, Dr. Schulz promuje również jako członek Rady naukowej Fundacji Genshagen, wspierającej współpracę w ramach Trójkąta Weimarskiego.

Instytut rozwija program stypendialny i oferuje praktyki, w tym również dla zainteresowanych osób z Niemiec, jak i stypendia dla zagranicznych historyków. Warto podkreślić, że do tej pory nasi niemieccy goście bardzo sobie cenią pobyty zarówno w Instytucie jak i w Poznaniu. Dr Schulz zaprasza do korzystania z dorobku intelektualnego pracowników oraz z archiwów Ziem Zachodnich i Północnych oraz II wojny światowej jak również biblioteki Instytutu. Szczególnie poleca  biuletyn, serwis i newsletter Instytutu, które oprócz bieżących informacji dotyczących Niemiec i relacji polsko-niemieckich zawierają również pogłębione analizy bieżących wydarzeń. Na stronie https://www.iz.poznan.pl znajdują się ponadto informacje dotyczące wydarzeń organizowanych przez Instytut.

Dr Schulz kontynuuje również pracę naukową. Jest autorką ekspertyz dotyczących m.in. reformy strefy euro oraz europejskiego paktu stabilności jak również relacji gospodarczych polsko-niemieckich. Choć Mazowszanka, dr Schulz znakomicie czuje się w klimatach Poznania i Wielkopolski, tym bardziej że nadwarciański krajobraz – piasek, Warta i las - przypomina jej wiślane brzegi. Ceni i korzysta z niezwykle bogatej oferty kulturowej, duchowej oraz intelektualnej Poznania i okolic. Szczególnie lubi atmosferę Wzgórza św. Wojciecha oraz odkrywanie bogactw kultury, historii i przyrody Wielkopolski. Jednym z celów pracy dr. Schulz jest, aby  działalność Instytutu Zachodniego wpisywała się w intelektualne życie Poznania, a mieszkańcy Poznania i Wielkopolski jak najpełniej korzystali z bogatej oferty programowej Instytutu.    


wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem