Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Lipiec 2022 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Dr hab. Jadwiga Rotnicka

Dr hab. Jadwiga Rotnicka - jest profesorem UAM na wydziału nauk geograficznych i geologicznych, specjalistką w Zespole Bankowości Prywatnej i Osobistej Regionalnego Oddziału Detalicznego PKO Banku Polskiego S.A. w Poznaniu, radną rady miasta Poznania, prezeską Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania im. Cyryla Ratajskiego, oraz członkinią Klubu Rotary.

Z pochodzenia wielkopolanka (urodzona w Lubochni koło Gniezna), dzieciństwo i lata szkolne spędziła w Gnieźnie, a od 1961 roku mieszka w Poznaniu.

Od 1966 roku Jadwiga Rotnicka zawodowo związana jest z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza. Na tej uczelni ukończyła studia geograficzne, tu doktoryzowała się uzyskując stopień dr geografii fizycznej (specjalność - hydrologia), a w 1989 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie uzyskała stopień doktora habilitowanego tej samej specjalności. Od początku swej drogi zawodowej pracuje w Instytucie Geografii Fizycznej UAM zajmując się hydrologią, gospodarką wodną oraz ochroną środowiska. Ma w swym dorobku ponad 50 publikacji naukowych m.in. o typach reżimu rzek, bilansach i zasobach wodnych regionu wielkopolskiego, antropogenicznych zmianach stosunków wodnych wybranych obszarów, wpływie melioracji na przebieg wezbrań i powodzi. Jest promotorem licznych prac magisterskich, recenzentem prac doktorskich, czynnym wykładowcą na kierunkach: geografia, ochrona środowiska, zarządzanie środowiskiem przyrodniczym.

Zasadnicze zmiany w jej życiu zawodowym przyniósł rok 1990, w którym w wyborach samorządowych uzyskała mandat do rady miasta Poznania ( z listy Komitetów Obywatelskich i Solidarności), w której początkowo pełniła funkcję wiceprzewodniczącej, a od 1992 do 1998 roku funkcję przewodniczącej. Kierując pracami rady miasta Poznania Jadwiga Rotnicka wypracowała model i sposób funkcjonowania tej instytucji samorządowej. Jadwiga Rotnicka prowadziła prace na rzecz rozwoju demokracji lokalnej, efektywnego współdziałania między podmiotami samorządu lokalnego, administracji państwowej i specjalnej, oraz współpracy międzynarodowej w obrębie miast partnerskich.

Praca w samorządzie miejskim skierowała jej zainteresowania na „poza przyrodnicze" obszary działania m.in. ekonomiczne i społeczne podstawy funkcjonowania samorządów, finansowanie gmin, gospodarkę przestrzenną i komunalną. Przyczyniło się do tego także odbyte w 1995 roku indywidualne szkolenie samorządowe w Stanach Zjednoczonych na zaproszenie Rządu USA.

W 1999 roku podjęła pracę w PKO BP S.A., kierując III oddziałem Centrum w Poznaniu najpierw jako dyrektor ds. sprzedaży, a od 2001 r. jako dyrektor naczelny tego oddziału. Lata 2001 - 2004 to okres dynamicznego rozwoju Oddziału, poszerzenia grona klientów. Powołano wtedy do życia dwie nowe placówki obsługi klienta podległe oddziałowi oraz prężnie rozwijający się Salon Finansowania Nieruchomości. W tym czasie oddział zdobył dwukrotnie godło „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorcy".

Po restrukturyzacji banku PKO BP S.A. i jego prywatyzacji ( od listopada 2004 roku) kolejnym, nowym etapem wyzwań zawodowych jest podjęcie pracy w Regionalnym Oddziale Detalicznym PKO BP S.A. w Zespole Bankowości Prywatnej i Osobistej.

Oprócz pracy zawodowej Jadwiga Rotnicka działa w stowarzyszeniach charytatywnych, na rzecz dzieci niepełnosprawnych i w klubie Rotary Poznań „Starówka".

Jadwiga Rotnicka jest prezeską Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania im. Cyryla Ratajskiego, które inicjuje i współuczestniczy w wielu akcjach promujących Poznań, a przede wszystkim prowadzi działalność mającą na celu utrwalanie wiedzy o historii, zabytkach, tradycjach poznańskich, o znanych i zasłużonych obywatelach miasta wpisanych w rozwój miasta i Wielkopolski.

Czas wolny lubi spędzać w otoczeniu przyrody. Jej pasją są podróże, poznawanie świata ludzi i ich zwyczajów. Uwielbia morze, wiatr, przestrzeń. Lubi muzykę, zwłaszcza poważną, ale też współczesną - elektroniczną. Jest osobą pełną optymizmu i tolerancji.

( Foto: Elżbieta Orhon-Lerczak
Studio Fotograficzne FOTO ELJAN )


wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem