Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Lipiec 2022 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Danuta Kosińska

Danuta Kosińska w 1969 r. ukończyła studia na wydziale prawa UAM w Poznaniu. Kwalifikacje prawnicze po studiach pogłębiała w trakcie aplikacji sądowej zakończonej egzaminem sędziowskim. Po jej ukończeniu orzekała w Państwowym Arbitrażu Gospodarczym w Poznaniu.

Pomimo gruntownego przygotowania prawniczego zwyciężyły jej zainteresowania kulturą, nauką i sztuką i dlatego kolejnym etapem jej kariery zawodowej była praca w poznańskim oddziale Polskiej Akademii Nauk. Tam w dziale wydawnictw naukowych PAN nabrała przekonania, że jej powołaniem jest książka i dziennikarstwo.

W 1990 roku stworzyła na zlecenie Urzędu Wojewódzkiego, cieszący się renomą, Poznański Informator Kulturalny, Sportowy i Turystyczny IKS i prowadzi go z powodzeniem jako redaktor naczelna. Początkowo wydawany przy Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego, potem w ramach Pałacu Kultury, w końcu w 1994 r. trafił do Wydawnictwa Miejskiego.

To właśnie Danucie Kosińskiej w 1993 roku powierzono opracowanie założeń organizacyjnych nowego podmiotu – gospodarstwa pomocniczego Urzędu Miejskiego w Poznaniu. Z zadania tego wywiązała się z powodzeniem przygotowując powołanie wydawnictwa, co pozwoliło uporządkować problemy miejskich publikacji periodycznych oraz okazjonalnych wydawnictw zarówno Rady Miejskiej jak i poszczególnych wydziałów urzędu. Pani Kosińskiej udało się stworzyć możliwości podwyższenia poziomu merytorycznego i edytorskiego publikacji miejskich.

Od 1994 r. wydawnictwo rozwinęło się w widoczny sposób. Początkowo prowadziło redakcje trzech pism periodycznych: Kroniki Miasta Poznania, IKS-a i Biuletynu Miejskiego i ograniczało się do publikacji promocyjno-reklamowych przygotowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu. Z czasem przystąpiło do opracowywania własnych oryginalnych publikacji poświęconych dziejom i współczesności Poznania.

Obecnie działalność Wydawnictwa Miejskiego daleko wykracza poza standardowy zakres działalności typowego wydawnictwa. Od 1998 roku została ona poszerzona o Centrum Informacji Miejskiej – pionierską placówkę w skali kraju, a ostatnio o działalność Salonu Posnania, w którym oferuje się możliwość zakupu dzieł sztuki, upominków i publikacji inspirowanych Poznaniem i jemu poświęconych.

Prowadzony przez Danutę Kosińską IKS - w 2005 roku obchodzący swoje 15-lecie – zaliczany jest do wyróżniających się merytorycznie i edytorsko informatorów w Polsce. rnOkres ostatnich 10 lat przyniósł wydawnictwu pod kierownictwem dyrektor Kosińskiej znaczące sukcesy wydawnicze. Książki wydawnictwa doceniane były i są w skali lokalnej – poznańskiej oraz na arenie ogólnopolskiej. Dowodem tego jest wiele nagród i wyróżnień publikacji wydawnictwa za ich wysoki poziom merytoryczny i artystyczny. Zaliczyć do nich można nagrody im. Józefa Łukaszewicza, Ogólnopolskich Przeglądów Publikacji Turystycznych i Krajoznawczych, czy wyróżnienia przyznawane w najbardziej prestiżowym Konkursie na Najpiękniejszą Książkę Roku, które są organizowane dorocznie przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek i gromadzą najlepiej przygotowane edytorsko publikacje wszystkich liczących się w Polsce wydawców.


wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem