Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Lipiec 2022 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Krystyna Zawilska

Krystyna Zawilska, prof. dr hab., dyplom lekarza otrzymała w 1960 roku w Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Od 1962 roku pracuje w Klinice Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego poznańskiej Akademii Medycznej (dawniej III Klinika Chorób Wewnętrznych). Stopień naukowy doktora nauk medycznych uzyskała w 1967 roku. W latach 1972 – 1973 przebywała w Instytucie Hematologii w Paryżu, a w latach 1980 - 1981 w King`s College w Londynie. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w 1977 roku, natomiast tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nauk medycznych w 1989 roku. W roku 1996 Krystyna Zawilska otrzymała nominację na profesora zwyczajnego. Pani profesor Zawilska jest specjalistą II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych i w zakresie hematologii. Od 1997 roku pełni funkcję ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych i Hematologii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu.

Główną dziedzinę zainteresowań naukowych prof. Zawilskiej stanowią zaburzenia krzepnięcia krwi, szczególnie zakrzepica tętnicza i żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. W 1987 roku zorganizowała Pracownię Hemostazy, której kierownikiem została w 1995 roku. Od 2000 roku Pracownia Hemostazy została włączona do ECAT (European Concerted Action on Thrombosis) i należy do wiodących ośrodków w Kraju, szczególnie w dziedzinie diagnostyki trombofilii. Działalność naukowa pani profesor obejmuje ponad 250 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych. Jest również współautorką lub autorką 25 rozdziałów w podręcznikach i monografii. Była opiekunem 2 przewodów habilitacyjnych i promotorem 6 przewodów doktorskich.

Jest członkinią Komisji ds. Zakrzepów i Hemostazy Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN, Prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Angiologii, członkinią Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, członkinią International Society on Thrombosis and Haemostasis, American Society of Hematology, International Union of Angiology, a także przedstawicielką Polski w Danubian Ligue against Thrombosis and Haemorrhagic Disorders.

Profesor Zawilska aktywnie uczestniczy w zajęciach dydaktycznych dla studentów medycyny i analityki medycznej, a także w szkoleniu podyplomowym, będąc kierownikiem specjalizacji wielu lekarzy w dziedzinie chorób wewnętrznych i hematologii.

Od 2001 roku jest konsultantem wojewódzkim w dziedzinie hematologii dla województwa wielkopolskiego, a od 2002 roku również dla województwa lubuskiego.

Profesor Zawilska w uznaniu Jej pracy otrzymała Odznakę Honorową miasta Poznania, Odznakę "Za Zasługi dla Rozwoju Województwa Poznańskiego", Odznakę "Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia", Złoty Krzyż Zasługi, oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.


wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem