Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Lipiec 2022 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Barbara Sajnaj

Z zawodu jest prawnikiem. W 1985 roku ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, jest biegłym rewidentem. Doświadczenie zawodowe Barbary Sajnaj od początku jej aktywności zawodowej związane jest z finansami. W 1975 roku podjęła pracę jako księgowa w Poznańskim Przedsiębiorstwie Remontowo-Montażowym Taskomont, w 1986 roku objęła funkcję kierownika Sekcji Kosztów - zastępcy kierownika Działu w Poznańskim Kombinacie Budowlanym. Od 1988 roku pełniła funkcję głównego księgowego w: do 1997 roku - Pekabud - Swarzędz Sp. o.o., 1997 - 1998 - Homag Bud Sp. o.o. w Poznaniu, od grudnia 1998 do VII 1999 roku - Polnordic Construction Sp. z o.o. Od 1999 roku pełni funkcję Skarbnika Miasta Poznania. Oto, co mówi sama o sobie:

„Sprostanie obowiązkom skarbnika miasta to wielka odpowiedzialność, a także nowe zadania związane z funkcjonowaniem administracji publicznej.

Od czasu pełnienia przeze mnie tej funkcji Urząd Miasta może pochwalić się wieloma rozwiązaniami, które ułatwiają pracę nie tylko służbom finansowym: zintegrowanie systemu księgowego Urzędu Miasta z systemem płacowym i bankowym oraz z systemem kadrowym;rnsynergia systemu podatkowego z danymi systemu geodezyjnego (poprzez specjalną rnplatformę, co ułatwia wymiar podatku i porządkowanie bazy danych podatników); system geodezyjny stanowi podstawę zakładania ewidencji majątku trwałego i ewidencji księgowej, jedna baza kontrahentów może być wykorzystywana jednocześnie przez wielu użytkowników systemu księgowo – finansowego prowadzących ewidencję różnych zdarzeń podlegających ewidencji księgowej w mieście.

Innym osiągnięciem jest wprowadzenie od 2003 roku skonsolidowanego rachunku bankowego - Poznań był jednym z pierwszych miast w Polsce. Zaletą rachunku jest to, że na koniec dnia środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych jednostek budżetowych trafiają na jedno konto i są umieszczane na lokatach tzw. over night. W ten sposób uzyskujemy z nich ponad 3 razy większe dochody. Rachunek ten ma istotne znaczenie również wtedy, gdy brakuje na nim środków budżetowych, a przypadają płatności zobowiązań - nie bierzemy kredytu do momentu zbilnansowania wszystkich środków na rachunkach włączonych do konsolidacji.rnOd 2003 roku Urząd Miasta korzysta z systemu płatności masowych tzn., że dane z przelewów dotyczące podatków od nieruchomości, środków transportowych są w umówiony sposób generowane przez system bankowy i przesyłane elektroniczne na konta księgowe podatników. To rozwiązanie ograniczyło prace techniczne księgowych do 30 procent. Ingerencja księgowych ma miejsce najczęściej w sytuacjach dokonania przez podatników wpłat po terminie.

Naszym najnowszym rozwiązaniem jest karta miejska, która została wprowadzona na zamówienie miasta przez PKO BP. Produkt ten pozwala na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, a w najbliższej przyszłości świadczeń z opieki społecznej poza systemem kasowym. Skraca drogę świadczeniobiory do pieniądza, ma on możliwość podjęcia środków w umówionym terminie z bankomatu, może również dokonać płatności dokonując zakupów w sklepie.

W tej chwili Miasto przygotowuje się do elektronicznej formy pobierania sprawozdań finansowych z różnych jednostek i automatycznego sporządzania sprawozdań łącznych, tak aby dane ze sprawozdań spotykały się w systemie elektronicznym z planem finansowym. Urząd zamierza również zintegrować opłaty pobierane przez Wydział Komunikacji z systemem księgowym i systemem bankowym, co pozwoli nam na szczegółową identyfikację klienta oraz ograniczy ilość czynności technicznych.

Poznań jako pierwsze miasto w Polsce wyemitował obligacje publiczne na rynku pierwotnym w ramach 4- letniego programu emisji obligacji publicznych.

Współpraca z instytucją ratingową i instytucjami finansowymi i kredytującymi skłania nas do odmiennego niż dotychczasowy – tradycyjnego prezentowania budżetu miasta. Czytelniejsza dla odbiorcy zewnętrznego jest prezentacja sytuacji finansowej miasta z podziałem na budżet operacyjny i majątkowy, z wyodrębnioną częścią finansową – jest to sposób zbliżony do podmiotów komercyjnych.

Zmiany, które zachodzą w przepisach podatkowych i dotykają dochodów są przeze mnie dostrzegane, staram się je sygnalizować w różnych pismach samorządowych. Jako doświadczony praktyk wiem również, że w literaturze brakuje jednoznacznych interpretacji pojęć i zagadnień, z którymi przychodzi nam się zmierzać w codziennej pracy. Utrwalenie pewnych rozwiązań zwiększyłoby transparentność naszej działalności. Moje dotychczasowe doświadczenia, znajomość przepisów prawa, w tym podatkowego, a zwłaszcza ustawy o podatkach od towarów i usług okazały się bardzo przydatne na stanowisku skarbnika”.


wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem