Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Lipiec 2022 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Jan Węglarz

Jan Węglarz, informatyk, prof. zw. w Politechnice Poznańskiej i w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN, członek Wydziału IV, dyrektor Instytutu Informatyki PP, pełnomocnik dyrektora IChB PAN ds. Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, Lider Pracy Organicznej, laureat nagrody Honorowego Hipolita. Absolwent I L.O. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (1965), Wydziału Mat. -Fiz.- Chem. U AM (matematyka, 1969) i Wydziału Elektrycznego PP (automatyka, 1971), doktorat (1974), habilitacja (1977), automatyka, prof. nadzw.1983, prof. zwycz. 1988. Członek korespondent PAN (1991), członek rzeczywisty PAN (1998).

Od 1971 r. pracownik naukowo-dydaktyczny w Politechnice Poznańskiej, od 1976 kierownik Pracowni, a od 1981 Zakładu Badań Operacyjnych i Sztucznej Inteligencji. W latach 1981-87 zastępca dyrektora ds. naukowych Instytutu Automatyki, od 1987 dyrektor Instytutu Informatyki. W latach 1991-1997 kurator naukowy Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN, a od 1996 pełnomocnik dyrektora instytutu ds. PCSS.

Jego zainteresowania i badania naukowe koncentrują się na badaniach operacyjnych (w tym głównie teorii szeregowania i rozdziału zasobów) i ich zastosowaniach w informatyce, systemach wspomagania decyzji oraz ocenie wydajności systemów komputerowych.

Jest autorem lub współautorem 12 monografii książkowych. w tym : Scheduling Under Resource Constraints - Deterministic Models, J.C. Baltzer, Basel, 1986: Advances in Project Scheduling Elsevier, Amsterdam, New York, 1989: Scheduling in Computer and Manufacturing Systems Springer-Yerlag, Berlin (I wyd. 1993, II wyd. popr. i uzup. 1994), Project Scheduling: Recent Models, Algorithms and Applications, Kluwer, Boston, 1999, Grid Resource Management., Kluwer, Boston, 2003, oraz 3 skryptów (po 3 wydania każdy) i ponad 200 artykułów w czołowych czasopismach zagranicznych, m.in.: ACM Trans. Math. Software, Discrete Applied Math., Europ. J. Opnl. Res., IEEE Trans. Computers, IEEE Trans. Systems, Mań. Cybernet., Information Processing Letters, J. Comput. Biol., J. Dec. Sciences, Management Sci., a także w materiałach prestiżowych konferencji naukowych, wydawanych m.in. przez North-Holland, Pergamon Press i Springer Verlag. Na konferencjach tych wygłosił ponad 40 referatów plenarnych i zaproszonych.

Wykładał w wielu czołowych ośrodkach naukowych m.in. w USA, Kanadzie, Japonii, Indiach, Izraelu oraz w większości krajów europejskich.

Reprezentant Polski w EURO Council (The Association of European Operational Research Societies) od 1982 r. oraz w Board of Representatives of IFORS (International Fed. of Operational Research Societies) od 1990 r. Do obu tych organizacji wprowadził Polskę. W latach 1997-1998 pełnił funkcję prezydenta EURO, jako pierwszy z państw byłego RWPG.

Członek American Mathematical Society i Operations Research Society o f America (fuli member).

W Polskiej Akademii Nauk jest członkiem Komitetu Informatyki (1980-) - zastępcą przewodniczącego tego Komitetu (1990-); członkiem Komitetu Automatyki i Robotyki (l987-); członkiem Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu (l992-); Wiceprezesem i Sekretarzem Naukowym Oddziału w latach 1996-97, Wiceprezesem w latach 1997 - 2003, od 2003 r. Prezesem Oddziału i członkiem Prezydium PAN.

Aktywnie uczestniczy w pracach towarzystw naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Informatycznego (członek-założyciel, były wieloletni członek Zarządu Głównego i były przewodniczący Sądu Koleżeńskiego).

Od 1998 roku jest redaktorem naczelnym „Foundations of Computing and Decision Sciences" i od 1990 r. zastępcą redaktora naczelnego "Archives of Theoretical and Applied Computer Science." Jest członkiem wielu Komitetów Redakcyjnych, m.in. Archives of Control Sciences, Control and Cybernetics, European Journal of Operational Research, International Transactions on Operations Research, Systems Science. Członek Zespołu P-4 oraz T-11 w dwóch pierwszych kadencjach Komitetu Badań Naukowych (1991-1997), od 2000 r. przewodniczący Zespołu T-11 i członek KBN, członek (od początku, tj. od 1992 r.) Zespołu Opiniodawczo-Doradczego KBN ds. Infrastruktury Informatycznej, współtwórca koncepcji rozwoju tej infrastruktury w Polsce. Od 1988 członek CKK (obecnie CK) ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych.

Prof. Węglarza wypromował 20 doktorów, z których 7 uzyskało habilitację, a 3 tytuł profesora, w tym jeden jest członkiem korespondentem PAN.


wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem