Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Lipiec 2022 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Halina Świtalska

Halina Świtalska – szefowa gabinetu Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, przez całe zawodowe życie związana jest z pracą administracyjną. W latach 1964-1980 pełniła wiele odpowiedzialnych funkcji w administracji gospodarczej. W roku 1981 przeszła do pracy w wojewódzkiej administracji województwa wielkopolskiego obejmując stanowisko szefowej sekretariatu wojewody Poznańskiego. W tym czasie dała się poznać jako osoba o szczególnie wyjątkowych kompetencjach zawodowych, jako znakomita organizatorka, a jej zaangażowanie w pracę przywoływane było jako wzór do naśladowania.

Po reorganizacji administracji wojewódzkiej Halina Świtalska w roku 1990 przeszła do pracy społecznej i została współzałożycielką powołanej w Poznaniu Wielkopolskiej Fundacji Żywnościowej aktywnie włączając się w realizację podejmowanych przez tę Fundację licznych inicjatyw. Pełniąc funkcję Sekretarza Rady Fundacji Halina Świtalska wykazała szczególne wielkie zaangażowanie w organizowaniu przez Fundację cyklicznych, wysoko cenionych Konsumenckich Konkursów Jakości Produktów o godło "Dobre bo polskie", konkursów promujących polskie produkty i polskich producentów.

W roku 1998 Halina Świtalska została współzałożycielką pozarządowej organizacji środowiskowej - Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Organizacja ta dziedzicząc postępowe tradycje pozytywistyczne zrzesza Wielkopolan utrwalając wśród nich postawy patriotyczne, upowszechniając idee pracy organicznej, szacunek dla dziedzictwa pokoleń, działa na rzecz szeroko rozumianego postępu gospodarczego i cywilizacyjnego włączając się aktywnie w proces tworzenia nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego.

W Towarzystwie im. Hipolita Cegielskiego Halina Świtalska aktywnie uczestniczy w realizacja licznych podejmowanych przez Towarzystwo inicjatyw, dotyczących między innymi promocji wybitnych osobistości nauki, kultury, sztuki, gospodarki i edukacji w ramach projektów: "Złoty Hipolit" - Wybitna Osobistość Pracy Organicznej, „Honorowy Hipolit” - Lider Pracy Organicznej" oraz "Młody Pozytywista”. Halina Świtalska jest również sekretarzem Komisji Stypendialnej działającej przy Towarzystwie. Aktywnie uczestniczy w organizowaniu przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego Konsumenckich Konkursów Jakości Produktów i Konsumenckich Konkursów Jakości Usług o godło "Najlepsze w Polsce -The best in Poland".

W Towarzystwie im. Hipolita Cegielskiego Halina Świtalska brała też czynny udział w wielu akcjach charytatywnych podejmowanych przez Towarzystwo, między innymi w wielkiej akcji zbiórki funduszy na rzecz wsparcia działalności polskiego misjonarza w Indiach - "Milion rupii dla Ojca Mariana Żelazka”.

Z chwilą powołania w Wielkopolsce Konfraterni Orderu Św. Stanisława, Halina Świtalska aktywnie włączyła się również w rozwój i działalność Konfraterni tego historycznego charytatywnego Orderu.

Cechy osobowości Halina Świtalskiej, jej wyjątkowa umiejętność współpracy w zespole, w kontaktach z instytucjami i osobami, jej rzetelność, uczciwość i kompetencje powodują, że na co dzień spotyka się z uznaniem i szacunkiem. Znajduje to także odzwierciedlenie w wyróżnieniach jakie ją spotykają. Za swoje zasługi Halina Świtalska została już uhonorowana Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Św. Stanisława, Odznaką "Za Zasługi dla Rozwoju Województwa Poznańskiego" oraz Srebrnym medalem "Labor Omnia Vincit".


wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem