Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Lipiec 2022 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Renata Suchocka

Renata Suchocka, prof. dr hab., urodziła się w 1952 roku w Rogoźnie Wlkp. W 1971 roku ukończyła Liceum Ogólnokształcące nr 4 w Poznaniu, a w lutym 1975 roku - studia socjologiczne na poznańskim Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. W 1975 roku Renata Suchocka została zatrudniona w Zakładzie Socjologii i Filozofii Akademii Rolniczej w Poznaniu, gdzie pracowała do 1987 roku, od 1984 jako adiunkt i kierownik Zakładu. Rozprawę doktorską z zakresu socjologii wsi, której promotorem był profesor Andrzej Kwilecki, obroniła w Instytucie Socjologii UAM, uzyskując w 1984 roku stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii.

Od 1987 roku dr Renata Suchocka pracowała na stanowisku adiunkta w Zakładzie Socjologii Kultury Instytutu Socjologii UAM. W latach 1993-1996 koordynowała w Polsce badania międzynarodowe (w ramach programu Komisji Europejskiej EWG), pt. “Migration – Europe’s integration and the labour force brain drain”.

W 1999 roku została doktorem habilitowanym i od 2000 roku profesorem nadzwyczajnym UAM w Zakładzie Socjologii Narodu. W latach 2000-2003 była profesorem nadzwyczajnym w Uniwersytecie Zielonogórskim, gdzie pełniła funkcję kierownika Zakładu Socjologii Ogólnej. Od 2003 roku jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Socjologii UAM.

Od 2000 roku jest także profesorem Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, gdzie w latach 2000-2006 pełniła obowiązki dziekana Wydziału Socjologii i Kulturoznawstwa, a od 2006 roku pełnomocnika Rektora ds. kierunku socjologia. Od 2006 roku pełni funkcję członka Rady Centrum Badania Opinii Społecznej.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce integracji europejskiej, migracji oraz przeobrażeń współczesnej polskiej inteligencji. Obecnie jest kierownikiem zespołu badawczego w WSNHiD, partnera projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: „Oferta edukacyjna wielkopolskich szkół wyższych, a potrzeby regionalnego rynku pracy”.

Obok rozprawy habilitacyjnej: Integracja europejska w polskiej perspektywie (1998 i 1999) na dorobek naukowy prof. dr hab. Renaty Suchockiej składa się kilkadziesiąt artykułów naukowych, współautorstwo i współredakcja książek: Oblicza europejskiej tożsamości (2001), My w Europie (2002), Współczesne społeczeństwo polskie (2002), Współczesne społeczeństwo polskie. Przemiany struktury społecznej 2005).


wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem