Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Lipiec 2022 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Senator, prof. dr hab. Marek Ziółkowski

Urodził się 6 marca 1949 r. w Poznaniu. Syn Janusza Ziółkowskiego, senatora I kadencji Senatu RP. W 1971 r. ukończył studia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, a w 1976 r. - studia filozoficzne na Wydziale Filozoficzno-Historycznym tejże uczelni. W 1974 r. uzyskał stopień doktora socjologii, w 1980 r. - doktora habilitowanego, a w 1990 r. - uzyskał tytuł profesora. Od 1993 r. jest profesorem zwyczajnym.rnOd 1974 r. jest nauczycielem akademickim na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1981-1984 był wicedyrektorem, a w latach 1984-1993 - dyrektorem Instytutu Socjologii UAM. Od 1981 r. - kierownikiem Zakładu Socjologii Wiedzy i Świadomości Społecznej, a ostatnio Zakładu Metodologii Socjologii.

Od 1999 r. profesor Marek Ziółkowski wykłada też w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, gdzie w latach 2001-2003 był dziekanem Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych. Od 1991 r. pracuje także w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

Profesor Marek Ziółkowski jest autorem i współautorem kilkunastu książek (w tym kilku nagrodzonych), a także licznych artykułów w języku polskim, angielskim i francuskim. Wielokrotnie przebywał za granicą, m.in. wykładając jako visiting professor na uczelniach w Stanach Zjednoczonych, Australii i Francji.

Profesor Marek Ziółkowski jest członkiem wielu organizacji w kraju i za granicą, m.in. Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Komitetu Socjologii PAN (1990-1993 - przewodniczący), Kapituły Nagrody Naukowej Miasta Poznania. Od 1992 r. jest przewodniczącym Komisji Nauk Społecznych Polskiego Komitetu ds. UNESCO i wielokrotnie reprezentował Polskę w tej organizacji. Przez dwie kadencje (1997-2001) był przewodniczącym Rady Fundacji Centrum Badania Opinii Społecznej. W latach 2003-2005 był wiceprzewodniczącym Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Od 2002 roku profesor Marek Ziółkowski jest wiceprzewodniczącym Rady Społecznej przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim. Od 1996 r. sprawuje funkcję konsula honorowego Republiki Francuskiej w Poznaniu.

Jest członkiem NSZZ "Solidarność" od 1980 r. W latach 1984-1987 przewodniczył Podziemnej Radzie Nauki Solidarności w Poznaniu, przyznającej m.in. stypendia naukowe. Od 1990 r. - członek założyciel Partii Chrześcijańskich Demokratów, następnie Porozumienia Polskich Chrześcijańskich Demokratów, a do końca 2003 r. - członek Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego - Ruch Nowej Polski. Obecnie jest członkiem Platformy Obywatelskiej RP.

Profesor Marek Ziółkowski jest żonaty, ma trzy córki.


wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem