Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Lipiec 2022 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Prof. dr hab. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

Dzisiaj prorektor i profesor zwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest pani Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz absolwentką Wydziału Prawa tej znakomitej uczelni. W pracy naukowej pani profesor specjalizuje się w zakresie teorii prawa oraz polityki tworzenia prawa i techniki legislacyjnej. Jest autorką około 80 niezwykle cennych prac naukowych, w tym prac o prawach podmiotowych, zasadach prawa, o racjonalnym tworzeniu prawa, redagowaniu tekstów prawnych oraz państwie prawa, jest także autorką dwóch podręczników akademickich.

Profesor Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz w Uniwerstecie im. Adama Mickiewicza prowadzi wykłady i seminaria z teorii i filozofii prawa, wstępu do nauk prawnych, z zakresu zasad tworzenia i redagowania prawa. Wykłada też na Europejskim Uniwersytecie "Viadrina". Od 1990 roku kieruje Katedrą Teorii i Filozofii Prawa UAM. Jest członkiem Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Od końca 1988 roku do roku 2006 profesor Wronkowska-Jaśkiewicz była nieprzerwanie członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. W roku 1993 kierowała też zespołem ekspertów ds. prawa i legislacji przy Prezesie Rady Ministrów. Jest organizatorką i kierowniczką aplikacji legislacyjnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Stypendystka Fundacji A. von Humboldta, profesor Wronkowska-Jaśkiewicz wykładała w uczelniach zagranicznych, między innymi na uniwersytetach w Monachium, Wiedniu, Salzburgu i Bochum. Jest członkinią wielu towarzystw naukowych, także członkinią zarządu Europejskiego Stowarzyszenia ds. Legislacji. Obecnie pełni w swoim macierzystym Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza funkcję prorektora.

Profesor Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz jest zamężna, ma jedną córkę.


wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem