Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Lipiec 2022 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Dr Jacek Łukomski

Jacek Łukomski, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, urodził się w Poznaniu 19 lipca 1950 roku. W latach 1968 – 1974 – odbył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu, w latach 1974 - 1990 – był asystentem Oddziału Chirurgii „A” Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Poznaniu, w roku 1981 - uzyskał specjalizację II stopnia w chirurgii ogólnej, w roku 1992 – zostal dyrektorem Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta w Poznaniu.

rnrnW tym samym roku dr Jacek Łukomski ukończył z wyróżnieniem program szkoleniowy Europejskiego Stowarzyszenia Zarządzania Ochroną Zdrowia /EHMA/ „Training the trainers” przygotowany i finansowany przez Unię Europejską w współpracy z ministerstwem zdrowia. W latach od 1991 do 1997 odbył indywidualne wyjazdy studyjne – do Hanoweru, Lundu, Glasgow, Dublina, Rennes, Kopenhagi, był doradcą Światowej Organizacji Zdrowia .W latach 1992 - 1998 był wybrany dwukrotnie przez Radę Miasta Poznania na wiceprezydenta d/s polityki społecznej. rn

rnDo Jego obowiązków należało m.in. przygotowanie założeń i realizacja polityki społecznej miasta, nadzorowanie przez odpowiednie wydziały miejskich zespołów opieki zdrowotnej, żłobków, ośrodków i domów pomocy społecznej, a także Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, miejskich instytucji kultury, teatrów i szkół artystycznych, Wydawnictwa Miejskiego. rn

rnW tym czasie pod kierunkiem dr. Łukomskiego przeprowadzono m.in. proces restrukturyzacji i częściowej prywatyzacji Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, opracowano i wdrożono też projekt reorganizacji podstawowej opieki zdrowotnej w Poznaniu.rn

rnRównocześnie zrealizowano projekt „Zdrowego Miasta” w ramach przynależności Poznania do Europejskiej Sieci Zdrowych Miast Światowej Organizacji Zdrowia z wieloma programami profilaktycznymi i pro zdrowotnymi, przygotowano dwie edycje w języku polskim i jedną w języku angielskim „Raportu Zdrowotnego Miasta Poznania”, a następnie opracowano plan zdrowotny. W ramach tego projektu dr Jacek Łukomski uczestniczył jako przedstawiciel miasta w licznych konferencjach międzynarodowych . W 1994 roku taka konferencja Europejskiej Sieci Zdrowych Miast WHO odbyła się w Poznaniu.rn

rnZa tę działalność dr Łukomski otrzymał w 1998 roku indywidualną nagrodę „Złotego Rydza” przyznaną przez Ogólnopolski Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia. Dr Łukomskirnwspółdziałał i rozwinął współpracę z samorządami osiedlowymi i zawodowymi , a przede wszystkim z licznymi organizacjami pozarządowymi w dziedzinie promocji zdrowia, profilaktyki a zwłaszcza działającymi na rzecz dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz starszych . rn

rnJako przewodniczący kierował pracami grupy roboczej w ramach pilotażowego programu Umbrella Project Organizacji Narodów Zjednoczonych „Kontraktowanie usług społecznych przez organizacje pozarządowe”. rn

rnOd 1996 dr Jacek Łukomski jest wykładowcą na studiach podyplomowych w zarządzaniu ochroną zdrowia Uniwersytetu Medycznego i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 2000/2001 był też wykładowcą ogólnopolskiego programu szkoleniowego dla przedstawicieli samorządów terytorialnych oraz średniej kadry kierowniczej służby zdrowia (około 2.500 uczestników) organizowanym przez Ministerstwo Zdrowia , a finansowanym przez Banku Światowego, dla którego pracował jako ekspert.rn

rnW latach 1998-2002 jako radny był przewodniczącym Komisji Zdrowia Publicznego oraz wiceprzewodniczącym Komisji Finansów Rady Miasta Poznania. W sierpniu1999 roku został powołany przez Ministra Zdrowia do zespołu przygotowującego ustawę o realizacji Narodowego Programu Zdrowia. Od marca 1999 do chwili obecnej jest prezesem Wielkopolskiego Związku Zakładów Opieki Zdrowotnej – Organizacji Pracodawców. Od 2000 roku jest wiceprzewodniczącym Rady Naczelnej Federacji Związków Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej Rzeczypospolitej Polskiej.rn

rnW 1999 roku dr Jacek Łukomski został powołany przez Wojewodę Wielkopolskiego w skład Zespołu ds. Monitorowania Przekształceń w Służbie Zdrowia przy Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. W latach 1999 – 2005 był redaktorem naczelnym „Przewodnika Menedżera Zdrowia”, potem „Menedżera Zdrowia”, a od kwietnia 2005 r. przewodniczy Kolegium Redakcyjnemu i jest przewodniczącym Rady Programowej miesięcznika „Menedżer Zdrowia”.rn

rnW 1999 roku dr Łukomski otrzymał medal im. Karola Marcinkowskiego za zasługi na rzecz Akademii Medycznej w Poznaniu. W latach 2000/2001 r. opracował wraz z dr Jadwigą Kuczmą-Napierałą na zlecenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego „Plan Zdrowotny dla Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie promocji zdrowia i profilaktyki”, przyjęty do realizacji uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.rn

rnW 2003 r. dr Jacek Łukomski zdał egzamin państwowy w Ministerstwie Skarbu Państwa dla kandydatów do rad nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. Od 2002 r. jest członkiem ze strony pracodawców Zespołu ds. służby zdrowia Komisji Trójstronnej . Jest członkiem Panelu Ekspertów Ministra Zdrowia ds. Ustawy o pomocy publicznej (2003 r.), jest przewodniczącym Zespołu ds. Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielenie Świadczeń Opieki Zdrowotnej powołany przez Ministra Zdrowia Zarządzeniem z dnia 19.08.2004r. ( Dz.Urz.MZ.04.11.94 ), rnjest członkiem Zespołu Konsultantów Społecznych przy Ministrze Zdrowia – Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2005r. ( Dz.Urz.MZ.05.05.16 ) .rn

rnW 2005 r. dr Łukomski odznaczony został przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego medalem za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego. W 2006 roku pod jego redakcją ukazała się książka wydawnictwa Forum „Poradnik dyrektora placówki medycznej”. W lutym 2007 roku zarządzeniem Ministra Zdrowia dr Łukomski powołany został w skład zespołu ds. opracowania projektu nowej ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Od 18 grudnia 1998 roku do chwili obecnej jest dyrektorem Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.rn


wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem