Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Lipiec 2022 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Krystyna Mackiewicz

Krystyna Mackiewicz, dr nauk medycznych, absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu oraz Studium Podyplomowego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, obecnie dyrektor naczelny Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.W momencie obejmowania sterów Szpitala przez dr Krystynę Mackiewicz, całkowite zadłużenie tej placówki zdrowia przekraczało 30 milinów złotych, a Szpital w rankingach najbardziej zadłużonych jednostek w kraju znajdował się w niechlubnej, pierwszej dziesiątce. Okres wymagalności niektórych zobowiązań szpitala przekraczał rok i na porządku dziennym były zajęcia komornicze.

Z komornikami Szpital pożegnał się już 3 lata temu, dzięki lepszemu zarządzaniu zadłużeniem i poprawie wyników finansowych. Kolejne lata pracy dr Krystyna Mackiewicz zaowocowały dzisiejszą sytuacją, w której zadłużenie wymagalne jednostki jest niewielkie, a wierzyciele nie czekają na swoje wierzytelności dłużej niż jeden miesiąc. Sukces ten jest tym większy, że w międzyczasie dzięki determinacji dr Krystyny Mackiewicz zrealizowano tzw. ustawę 203, co kosztowało Szpital kilkunaście milionów złotych.

Dyrektor dr Krystyna Mackiewicz tym jednym z największych szpitali w kraju kieruje już od sześciu lat. Przez cały ten czas rzetelnie i z dużym zaangażowaniem pracuje ona na rzecz rozwoju Szpitala. Wyniki i sukcesy, jakie w ostatnich latach Szpital osiągnął nie są przypadkowe, są one efektem konsekwentnej realizacji wizji i strategicznej obserwacji zmiennego i skomplikowanego systemu funkcjonowania w Polsce opieki medycznej.

Zarządzanie szpitalem klinicznym to dodatkowo złożona materia – umiejętność współpracy z licznymi podmiotami o silnej i znaczącej pozycji społecznej lub rynkowej, występujących w często sprzecznych interesach. Sytuacja taka nie pozwala na podejmowanie nieprzemyślanych decyzji i opieranie się na szczęściu, czy wewnętrznej intuicji. Skuteczne kierowanie takim przedsiębiorstwem jakim dzisiaj jest wielki szpital kliniczny wymaga wiedzy i doświadczenia, a także pasji jaką jest dla dr Krystyna Mackiewicz jest rozwój tego stuletniego poznańskiego Szpitala.

Dr Krystyna Mackiewicz jest osobą obdarzoną cechami, które uzupełniają jej wizerunek sprawnego menedżera. Jako szefowa jest stanowcza i zdyscyplinowana, jako kobieta - lekarz jest osobą życzliwą i niezwykle komunikatywną, co przenosi się na atmosferę panującą w środowisku szpitalnym. A o swojej pracy dr Krystyna Mackiewicz mówi: „ Chcę nie tylko korzystać z doświadczeń wspaniałych kolegów, dyrektorów innych wielkich szpitali, którzy tak jak ja borykają się z kierowaniem dużą jednostką w tym trudmym obszarze publicznej opieki zdrowotnej, ale również chcę dzielić się swoimi doświadczeniami, obserwacjami, pomysłami… Chcę też przełamać powszechnie panujące przekonanie o ogólnej bezsilności i niemocy”...

Trzeba dodać, że dr Krystyna Mackiewicz, która przeszła wiele szczebli praktyki lekarskiej i naukowej, absolwowała wiele specjalistycznych kursów, także zagranicą, cieszy się wielkim autorytetem - także poza środowiskiem lekarskim - jako sprawny i skuteczny menadżer, co przyniosło jej wiele nagród i wyróżnień od różnych organizacji menedżerskich.


wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem