Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Lipiec 2022 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Katarzyna Muszkat

Katarzyna Muszkat jest absolwentką Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Przemysłu Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (1974 r.) oraz Studiów Podyplomowych z zakresu zarządzania i zarządzania finansami na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i w Katowicach. Odbyła również staże menedżerskie organizowane przez Institut France de Gestion w Warszawie i Paryżu. Przez 25 lat była związana z KGHM Polska Miedź SA, gdzie rozpoczęła pracę jako stażystka, stopniowo awansując na wyższe stanowiska. W 1992 r. objęła funkcję Pierwszego Wiceprezesa Spółki oraz Wiceprezesa ds. Finansów Polskiej Miedzi.

W tym czasie uczestniczyła w tworzeniu strategii dla KGHM Polska Miedź oraz w procesie dogłębnej restrukturyzacji Spółki. Podczas jej kadencji KGHM Polska Miedź został wprowadzony na giełdę w Warszawie i Londynie, jako jedna z pierwszych polskich Spółek. W tym czasie również powstał projekt zaangażowania się KGHM Polska Miedź w inwestycje na rynku telekomunikacyjnym. Katarzyna Muszkat z ramienia KGHM uczestniczyła w powoływaniu do życia Polkomtel SA i Telefonii Dialog SA. W latach 1996 - 99 była członkiem Rady Nadzorczej Polkomtel S.A nadzorując „pierwsze kroki” nowopowstałej Spółki oraz modelując jej kapitał.

W grudniu 2001 roku objęła stanowisko Prezesa Zarządu Telefonii Dialog SA. we Wrocławiu. W ciągu 13 miesięcy (do stycznia 2003 r.) wyprowadziła Dialog z głębokiej straty finansowej sięgającej 45 mln złotych na pozycję drugiego operatora telefonii stacjonarnej w Polsce, który zanotował zysk wynoszący 130 mln złotych. Po „naprawie” Dialogu przez blisko rok pełniła funkcje Wiceprezesa ds. Finansowych w Invest Bank SA w Warszawie. 4 maja 2004 r. Rada Nadzorcza ZE „PAK” SA powierzyła jej funkcje Prezesa Zarządu Zespołu Elektrowni Pątnów, Adamów, Konin.

W lipcu 2005 r. Katarzyna Muszkat jako Prezes Zarządu ZE „PAK” SA doprowadziła do spięcia finansowania dla budowy bloku energetycznego Pątnów II o mocy 464 MW . Wartość pozyskanego kredytu komercyjnego to 227 mln Euro oraz 226 mln zł. Wartość całej inwestycji to ok. 520 mln Euro.

W maju 2006 r. po raz kolejny doprowadziła do pozyskania środków finansowych na budowę instalacji odsiarczania spalin „IOS” dla Elektrowni Pątnów II należącej do ZE „PAK” SA. Kwota kredytu to 306 mln zł. Tym samym rozpoczęła proces głębokiej restrukturyzacji oraz modernizacji aktywów produkcyjnych ZE „PAK” SA. Obie inwestycje zostały oddane do eksploatacji w grudniu 2007 r.

W lutowym wydaniu Magazynu Ekonomicznego HOME & MARKET w rankingu „100 kobiet zarządzających największymi firmami w Polsce” Katarzyna Muszkat zajęła szóste miejsce. Pięć pierwszych miejsc przypadło wiceprezesom z instytucji bankowych i ubezpieczeniowych. Warto podkreślić, że Katarzyna Muszkat, zajmując w rankingu szóstą pozycję, jest jednocześnie wśród kobiet - menadżerów pierwszym prezesem zarządu, kierującym przedsiębiorstwem produkcyjnym w kraju.

W dniu 14.06.2007 r. Katarzyna Muszkat została powołana na stanowisko wiceprezesa Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie. Osoby zasiadające w zarządzie TGPE pełnią swoje funkcje społecznie.

W dniu 29.02.2008 r. Pani Prezes Katarzyna Muszkat otrzymała statuetkę oraz dyplom nadania godności Lidera Pracy Organicznej przyznawanej przez Kapitułę Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Wręczenie tego wyróżnienia, którego dokonał prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, odbyło się podczas ceremonii zamknięcia budowy bloku energetycznego 474 MW w Elektrowni Pątnów II i przekazania go do ruchu. Uroczystość miła miejsce na terenie ZE „PAK” SA w obecności najwyższych władz państwowych, samorządowych, wojewódzkich oraz przedstawicieli branży elektroenergetycznej, producentów energii elektrycznej, instytucji finansowych z kraju i zagranicy.


wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem