Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Lipiec 2022 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Adam Hamrol

Adam Hamrol, prof. dr hab. inż. W latach 1971 – 1976 odbył studia na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Poznańskiej, a od czwartego roku studia indywidualne na Wydziale Budowy Maszyn na kierunku Podstawowe Problemy Techniki. Pracę magisterską w zakresie teorii regulacji obronił w roku 1976. Doktorat uzyskał natomiast w roku 1982 na wydziale budowy maszyn Politechniki Poznańskiej, za dysertację: Próba optymalizacji automatycznego cyklu szlifowania wgłębnego otworów z uwzględnieniem niestacjonarnego charakteru procesu wgłębiania ściernicy. W roku 1990 Adam Hamrol habilitował się na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej rozprawą pod tytułem: Teoretyczna i eksperymentalna analiza możliwości diagnostyki i nadzorowania procesu szlifowania.

A oto wyszczególnienie kariery zawodowej Adama Hamrola: 1976 - 1982: Asystent w Instytucie Technologii Maszyn Politechniki Poznańskiej; 1982 - 1991: Adiunkt w Instytucie Technologii Maszyn Politechniki Poznańskiej; 1987 - 1988:`Stypendysta Fundacji Humboldta - Technical University of Hanover; 1990 – 2000: Adiunkt w Ośrodku Badawczo Rozwojowym Obrabiarek i Urządzeń Specjalnych w Poznaniu; 1993 – 2001 kierownik Pracowni Diagnostyki i Sterowania Jakością w Zakładzie Informatyzacji Systemów Produkcyjnych Instytutu Technologii Mechanicznej 1993 - 1999: Prodziekan Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania ds. studiów zaocznych; 1999 - 2005: Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej 2001 – obecnie: profesor zwyczajny Politechniki Poznańskiej. 2003 - 2007: Kierownik Zakładu Zarządzania i Inżynierii Jakości w Instytucie Technologii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej, 2003 – obecnie Kierownik Studiów Podyplomowych „Zarządzanie jakością w teorii i praktyce”, 2005 – obecnie Rektor Politechniki Poznańskiej 2007 - obecnie Kierownik Zakładu Zarządzania Produkcją w Instytucie Technologii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej 2008 – obecnie Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Prof. dr hab. inż. Adam Hamrol opublikował ponad 150 pozycji, w tym monografie, książki, podręczniki i skrypty, kilkadziesiąt artykułów naukowych w czasopismach zagranicznych, tyle samo artykułów w krajowych czasopismach naukowo-technicznych.

Prof. dr hab. inż. Adam Hamrol otrzymał liczne nagrody naukowe oraz stypendia. Jest członkiem organizacji i stowarzyszeń naukowych.


wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem