Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Lipiec 2022 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Dr hab. Kamila Wilczyńska

Dr hab. Kamila Wilczyńska jest profesorem nadzwyczajnym i Rektorem Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu. Studia ekonomiczne ukończyła na Akademii Handlowej w Poznaniu. W latach 1951 – 1999 pracowała w Akademii Rolniczej w Poznaniu, w ostatnich latach jako Kierownik Katedry Ekonomii, a od 1999 roku do chwili obecnej pracuje w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu. W roku 1969 dr hab. Kamila Wilczyńska otrzymała w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu stopień doktora nauk ekonomicznych. W latach 70. zainicjowała badania nad infrastrukturą wsi i rolnictwa. W 1983 roku nadano Jej w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, na podstawie rozprawy pt: ”Infrastruktura wsi i rolnictwa - ekonomiczne studium problemu”, - stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych.

Na łączny dorobek naukowy dr hab. Kamili Wilczyńskiej składa się około 190 publikacji naukowych, w większości na temat ekonomicznych zagadnień infrastruktury wsi i rolnictwa, oraz popularno-naukowych, związanych z metodologią nauczania ekonomii w szkole podstawowej. Dr hab. Kamila Wilczyńska jest autorką 2-ch książeczek dla młodzieży „Czy chcesz być bogaty? – Przedsiębiorczość bardzo młodych” (Cypniew, Łódź 1992), i „Maciek chce być dobrym gospodarzem” (Wyd. Instytutu Macieja Rataja, W-wa 1994) wprowadzających w problematykę współczesnej gospodarki rynkowej. Książki te stały się podstawą scenariusza filmu edukacyjnego „Maciek, rower i ekonomia” (II serie po 12 odcinków) prezentowanych wielokrotnie w I programie telewizji publicznej w latach 90.

Dr hab. Kamila Wilczyńska napisała również podręcznik „Ekonomia stosowana” (Centrum Adama Smith’a, Cypniew, W-wa 1995) dopuszczony do użytku szkolnego przez MEN na poziomie klasy ósmej. Jej autorstwa są treści ekonomiczne podręcznika „Matematyka 2001” dla klas od IV do VIII szkoły podstawowej (PWSIP, W-wa 1996), jest także współautorką książki „Mierz zamiary na siły” wprowadzającej w tematykę ekonomiczną dla uczniów klas IV do VI (PWSIP, W-wa 1998-2000). Aktualnie w druku znajduje się książka profesor Kamili Wilczyńskiej dla młodzieży gimnazjalnej „Spacerkiem z ekonomią”.

W latach 1987 – 2004 dr hab. Kamila Wilczyńska była przewodniczącą Okręgowego Komitetu Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej na Wielkopolskę i wiceprzewodniczącą ogólnopolskiego jury OWE.

Od 1970 roku prowadziła wykłady z ekonomii, a w latach 90. również z historii myśli ekonomicznej i polityki gospodarczej. Aktualnie wykłada problemy współczesnej gospodarki polskiej i światowej. Jest redaktorem naukowym Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu (od numeru 2 do chwili obecnej).

Za swoją działalność naukową profesor Wilczyńska otrzymała wielokrotnie nagrody Rektora Akademii Rolniczej w Poznaniu i dwukrotnie nagrody Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (za wspólne opracowania naukowe z pracownikami naukowymi AE) oraz Nagrodę im. Macieja Rataja.

Z pośród wielu otrzymanych odznaczeń dr hab. Kamila Wilczyńska szczególnie sobie ceni: Medal Edukacji Narodowej 1986, Medal za Zasługi dla Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 1996, Złotą Odznakę Honorową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 1998, Złotą Odznaka Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług 2007.


wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem