Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Lipiec 2022 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Marek Woźniak

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, urodził się 5 marca 1960 roku. Jest absolwentem archeologii na Wydziale Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył również Podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowe Studium Polityki i Zarządu Lokalnego na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1990-1994 był sekretarzem Gminy Suchy Las, a od grudnia 1994 roku sprawował funkcję pełnomocnika Wojewody Poznańskiego ds. systemu zamówień publicznych i redaktora naczelnego Wielkopolskiego Biuletynu Zamówień Publicznych. W tym czasie współpracował, jako wykładowca, z Urzędem Zamówień Publicznych w Warszawie.

Od lipca 1998 roku kierował Urzędem Rejonowym w Poznaniu, jako pełnomocnik ds. utworzenia powiatu poznańskiego. Jednocześnie w latach 1994 – 1998 był radnym Gminy Suchy Las. W 1998 roku został wybrany do Rady Powiatu Poznańskiego i Zarządu Powiatu Poznańskiego. Od 2002 do października 2005 roku był wicestarostą Powiatu Poznańskiego. W październiku 2005 roku objął funkcję Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Od lipca 2006 roku do marca 2007 roku był przewodniczącym Konwentu Marszałków Województw RP.

Od lutego 2006 roku Marek Wodniak jest członkiem Komitetu Regionów w Brukseli. Uczestniczy w pracach dwóch Komisji: EDUC (Kultury, Edukacji i Badań Naukowych) oraz RELEX (Stosunków Zewnętrznych i Współpracy Zdecentralizowanej). Od października 2007 roku jest zastępcą ad personam wiceprzewodniczącego Komitetu Regionów oraz przewodniczącego delegacji polskiej w Komitecie Regionów, Brunona Synaka. Od kwietnia 2008 roku Marek Wodniak przewodniczący delegacji polskiej do Komitetu Regionów.

Podczas 74. Sesji Plenarnej Komitetu Regionów w Brukseli, 10 kwietnia 2008 roku, Marszałek Marek Wodniak został wybrany na wiceprzewodniczącego Komitetu Regionów oraz na stanowisko członka Prezydium Komitetu Regionów.

Od listopada 2006 roku Marek Woźnik jest członkiem Biura AER (Zgromadzenie Regionów Europy). Uczestniczy w pracach m.in. Komisji Stałej i ds. Instytucjonalnych oraz Gospodarki i Rozwoju Regionalnego. Od 2008 r. przedstawicielem Związku Województw RP w Zespole ds. Polityki Europejskiej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

W wyborach samorządowych w listopadzie 2006 roku został radnym III kadencji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z listy Platformy Obywatelskiej, zdobywając największą liczbę głosów spośród radnych (22 240). Po raz drugi wybrany Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego (kadencje: 10.2005 r. – 11.2006 r. oraz. 11.2006 r. – do chwili obecnej).


wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem