Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Lipiec 2022 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Prof. dr hab. Marian Gorynia,
rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Marian Gorynia ( ur. 7.10.1956 ) jest doktorem habilitowanym, profesorem zwyczajnym Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz rektorem tej znakomitej uczelni. Absolwent wydziału Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego macierzystej uczelni zwanej dawniej Akademią Ekonomiczną, prof. Gorynia specjalizuje się w zagadnieniach biznesu międzynarodowego. Doktoryzował się w roku 1985, w 1995 uzyskał habilitację, a w roku 2000 otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych.

W latach 1999-2002 profesor Marian Gorynia pełnił funkcję prodziekana Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, a w roku 2002 został w tej uczelni prorektorem do spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą, a później wybrany rektorem już Uniwersytetu Ekonomicznego.

Prof. Marian Gorynia odbył liczne staże naukowe zagranicą. We Francji: uniwersytet w Lyonie, Instytut Administracji Przedsiębiorstw - staż naukowy, wykłady na temat funkcjonowania handlu zagranicznego w krajach RWPG oraz udział w programie doktoranckim na temat strategii przedsiębiorstw w handlu międzynarodowym, 1987; Uniwersytet Nauk Społecznych w Tuluzie, wyjazd konsultacyjny, 1991; Insitut de Gestion des Enterprises w Rennes, wyjazd konsultacyjny, 1997. W Wielkiej Brytanii: Buckinghamshire College of Higher Education, staż naukowo – badawczy,1990; Trent University Nottingham, wyjazdy konsultacyjne, 1991-1992. W Hiszpanii, Portugalii: w wyższych szkołach biznesu w Barcelonie i Lizbonie. W latach 1997, 1998 i 1999 prof. Marian Gorynia odbył pobyty studyjne w Uniwersytecie Georga Augusta w Getyndze.

Prof. Marian Gorynia jest członkiem wielu stowarzyszeń naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego; European International Business Academy oraz International Management Development Association.

Jest też laureatem prestiżowych nagród naukowych. M.in. nagrody indywidualnej Ministra Edukacji Narodowej za pracę habilitacyjną pt. “Teoria i polityka regulacji mezosystemów gospodarczych a transformacja post-socjalistycznej gospodarki polskiej” - 1996 rok; nagrody indywidualnej Ministra Edukacji Narodowej za książkę pt. “Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia” - 1999 rok; nagrody PAN w dziedzinie ekonomii im. Fryderyka Skarbka za książkę pt. “Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia” -1999 rok; nagrody zespołowej Ministra Edukacji Narodowej za książkę K. Fonfara, M. Gorynia (redakcja naukowa), E. Najlepszy, J. Schroeder pt. „Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym” - 2001 rok; nagrody zespołowej Ministra Edukacji Narodowej za książkę M. Gorynia (redakcja naukowa), „Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa, a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej” – 2003 rok.

Prof. Marian Gorynia wypromował czterech doktorów nauk, recenzował wiele prac doktorskich i habilitacyjnych. Jest autorem około 150 publikacji, w tym 10 książek naukowych, ponad 40 ekspertyz, a także licznych publikacji okazjonalnych.


wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem