Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Lipiec 2022 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Ewa Sławomira Kierzkowska
wicemarszałek Sejmu RP

Ewa Sławomira Kierzkowska urodziła się 28 czerwca 1964 roku w Brodnicy. Wywodzi się z rodziny związanej z ruchem ludowym od trzech pokoleń. Obaj jej dziadkowie byli ludowcami, a ojciec Jan Szczepaniak - znanym i cenionym działaczem politycznym i społecznym na obszarze obecnego województwa kujawsko - pomorskiego. Był między innymi posłem na Sejm RP I i II kadencji, wybranym z listy PSL. Ewa Sławomira Kierzkowska kolejno pracowała w Urzędzie Statystycznym we Włocławku, Urzędzie Wojewódzkim we Włocławku, w Biurze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych we Włocławku, oraz biurach poselskich posłów na Sejm RP.

Aktywność polityczną rozpoczęła wkrótce po osiągnięciu pełnoletności, związując się z politycznym ruchem ludowym. Od 2008 roku pełni funkcję wiceprezesa Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL. Posłem na Sejm została wybrana z okręgu wyborczego nr 5 (Toruń). Od 2009 roku jako czwarta kobieta w historii III Rzeczypospolitej Polskiej piastuje stanowisko wicemarszałka Sejmu RP. Swojej aktywności nie ogranicza tylko do działań politycznych. Od 1997 r. działa w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Przez wiele lat działalności politycznej i społecznej nabyła umiejętności pracy w zespołach ludzkich i kierowania takimi zespołami. Jest osobą stanowczą i zdecydowaną w działaniu, potrafiącą podejmować szybkie, trafne decyzje.

W działalności poselskiej koncentruje się na sprawach społecznych. Zajmuje się m.in. wyrównywaniem szans osób niepełnosprawnych. Przed wyborem na funkcję wicemarszałka pracowała w Komisji Polityki Społecznej oraz w podkomisjach do spraw rynku pracy, rodziny i praw kobiet. Była również sekretarzem Sejmu. Jest wiceprzewodniczącą Poselskiego Zespołu do spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Parlamentarnej Grupy Kobiet. Ponadto pracuje w Parlamentarnym Zespole Strażaków, Parlamentarnej Grupie na Rzecz Populacji i Rozwoju oraz Zespole Krewniacy Club Sejm.

Pomimo licznych obowiązków zawodowych znajduje czas na rozwijanie zainteresowań. Jej pasją jest taniec, muzyka bluesowa, gotowanie oraz lektura dobrych książek. Jest zwolenniczką aktywnego wypoczynku. Dlatego preferuje żeglarstwo. Od niedawna jej nowym hobby jest, mało popularne wśród kobiet, wędkarstwo.


wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem