Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Lipiec 2022 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Przemysław Pacia

Trzeba budować mosty między ludźmi – uważa wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia i konsekwentnie stosuje tę zasadę w praktyce. Zainicjował stworzenie rolniczego forum przy Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, przekonał parlamentarzystów i przedstawicieli administracji oraz środowisk medycznych dwóch województw do działania w komitecie budowy Zachodniego Centrum Chorób Serca i Naczyń w Poznaniu, zjednoczył organizacje kombatanckie i władze samorządowe wokół poznańskich obchodów 60-rocznicy śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego, twórcy ruchu oporu w Auschwitz-Birkenau, a wcześniej studenta UAM, zaprezentował starostom powiatów o największym spadku liczby urodzin, jak można własnymi środkami optymalnie wyposażyć, zorganizować i zapewnić działanie oddziału ginekologicznego w szpitalu powiatowym, aby ciężarne kobiety nie musiały szukać pomocy w renomowanych klinikach. W Polsce wszystko jest możliwe, zwłaszcza zmiany na lepsze – powtarza często.

Przemysław Pacia jest prawnikiem, absolwentem UAM, urzędnikiem mianowanym służby cywilnej. Urodził się w Poznaniu, w rodzinie o długich tradycjach działania w ruchu ludowym i pracy w administracji publicznej. Jego ojciec był w czasie II wojny światowej żołnierzem Batalionów Chłopskich, a później m.in. wojewodą leszczyńskim.

On sam jest jednym z założycieli oraz aktywnym działaczem poznańskiego Towarzystwa im. Stanisława Mikołajczyka oraz Stowarzyszenia Związek Wysiedlonych „Gniazdo” w Poznaniu. We współpracy z tym ostatnim zorganizował w październiku konferencję naukową „Zabór mienia w Kraju Warty”, upamiętniającą 70. rocznicę przymusowego wcielenia terenów Wielkopolski do Rzeszy, ofiary masowych wysiedleń oraz dokumentującą skalę ówczesnej grabieży mienia przez władze niemieckie.

Po ukończeniu studiów Przemysław Pacia prowadził przez kilka lat działalność gospodarczą, następnie pracował w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, zajmując się wdrażaniem „Programu aktywizacji obszarów wiejskich”. W 2002 został dyrektorem wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Kładł tutaj duży nacisk na ustawiczne podnoszenie kwalifikacji pracowników i uzyskiwanie kolejnych stopni zawodowych. W rezultacie po kilku latach co trzeci urzędnik mianowany służby cywilnej zatrudniony w całym WUW w Poznaniu pracował w jego wydziale.

27 grudnia 2007 roku Premier Donald Tusk powołał Przemysława Pacię na stanowisko wicewojewody wielkopolskiego. W porozumieniu z wojewodą Piotrem Florkiem uzgodniono taki podział obowiązków i czasu pracy, że po raz pierwszy w historii nie było konieczne powoływanie II wicewojewody wielkopolskiego. Przemysław Pacia obecnie nadzoruje bezpośrednio m.in. wydziały Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców; a także Kuratorium Oświaty, Straże Łowiecką i Rybacką, Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności i siedem różnych inspekcji państwowych.

Trzy tygodnie po objęciu urzędu, w związku z trudną sytuacją na rynku mięsa, zainicjował i organizował cykliczne spotkania producentów rolnych, przedstawicieli związków i organizacji rolniczych, zakładów przetwórczych, sieci handlowych, instytucji pracujących na rzecz rolnictwa oraz samorządów. Obrady tego forum zaowocowały m.in. wzmocnieniem nadzoru inspekcji państwowych nad produkcją i przetwórstwem mięsa, przywróceniem programu zwalczania z chorób zakaźnych zwierząt, w tym choroby Aujeszky’ego oraz uruchomieniem środków z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację programu w województwie wielkopolskim. Zostały także podjęte niezbędne działania w celu stworzenia systemu szkoleń i wsparcia dla istniejących i nowopowstających grup producenckich. Dalsze spotkania były poświęcone zagadnieniom zwalczania skutków suszy, problemowi dopłat bezpośrednich w rolnictwie oraz sytuacji wielkopolskich zakładów w branży przetwórstwa mleka.

Równocześnie wicewojewoda prowadził intensywne konsultacje z lekarzami, administracją samorządową i rządową oraz parlamentarzystami województw wielkopolskiego i lubuskiego w sprawie możliwości stworzenia w Poznaniu - jedynego w zachodniej Polsce –ośrodka kardiologicznego, zdolnego wykonywać najbardziej skomplikowane procedury medyczne, w tym transplantacje serca. Przeprowadzone analizy wykazały konieczność budowy takiej placówki, a wstępny projekt inwestycji uzyskał poparcie krajowych konsultantów medycznych i resortu zdrowia. Organy samorządowe obu województw, a także Miasta Poznania przyjęły uchwały o przyłączeniu się do finansowania budowy w momencie jej rozpoczęcia. Obecnie Uniwersytet Medyczny, który będzie głównym inwestorem, jest na etapie finalizowania niezbędnej dokumentacji.

Przywiązują dużą wagę do zagadnień opieki medycznej wicewojewoda intensywnie wspiera kampanię informacyjną na rzecz promowania krwiodawstwa i transplantologii, a w szczególności rozbudowy polskiego rejestru dawców szpiku kostnego, zainicjowaną przez Fundację „Dar Szpiku”. Prowadzone od półtora roku działania umocniły pozycję województwa jako regionu szczególnie aktywnego na tym polu. Obecnie na każdych 10 nowych dawców zapisanych w polskim rejestrze, aż 4 pochodzi z Wielkopolski.

Nadzorując działalność Kuratorium Oświaty Przemysław Pacia aktywnie uczestniczył w przygotowaniach do restrukturyzacji sieci placówek szkolnych. Podczas licznych konsultacji społecznych, prowadzonych przez samorządy, opowiadał się potrzebą uwzględniania w planach prognoz demograficznych oraz organizowania sytemu szkolnictwa na terenie gmin w oparciu o szersze perspektywy, niż bieżący budżet, aby za kilka lat skutki ewentualnej likwidacji placówek nie okazały się niekorzystne dla prawidłowej edukacji dzieci i młodzieży.

Umiejętności negocjacyjne wykorzystał podczas mediacji między pracownikami a zarządem Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Poznaniu. Podjęcie i kontynuowanie rozmów, umożliwiły niezakłócone działanie firmy, przyczyniając się do uzyskania poprawy sytuacji ekonomicznej Zakładów i osiągnięcia znaczącego zbliżenia stanowisk stron sporu.

Zawsze opowiada się za powszechną i wszechstronną współpracą. Między innymi wysunął i zrealizował ideę, aby najważniejsze nagrody i wyróżnienia wojewody wielkopolskiego były nadawane z rekomendacji wszystkich poprzednich wojewodów. Spotkania tego gremium stają się miejscem wymiany ciekawych doświadczeń i poglądów.

Przemysław Pacia ma 48 lat, jest żonaty. Prywatnie interesuje się m.in. łowiectwem. Od 1984 roku jest zrzeszony w Polskim Związku Łowieckim. Czynnie wspiera lokalny sport, w szczególności te kluby, które opierają się na rodzimych talentach. Z tego względu zaangażował się działania umacniające pozycję Warty Poznań, a także Towarzystwa Wioślarskiego Tryton, w którym trenują aktualne mistrzynie świata Julia Michalska i Magdalena Fularczyk.


wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem