Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Lipiec 2022 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Ksiądz Prałat dr Jan Stanisławski

Ksiądz Prałat dr Jan Stanisławski, który w dniu 26 maja 2010 roku świętować będzie swój wielki Jubileusz 50 lat kapłaństwa, urodził się w dniu 20 października 1935 roku w Zaniemyślu. Studia filozoficzno-teologiczne odbywał w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu, uwieńczone święceniami kapłańskimi w dniu 26 maja 1960 roku w Katedrze Poznańskiej. Drugi fakultet - pedagogika. Studia na KUL-u uwieńczone stopniem magisterskim, a w zakresie stopni kościelnych licencjatem teologii (licencjat w uczelniach kościelnych) to stopień między magisterium, a doktoratem, upoważnia do prowadzenia zajęć w uczelniach kościelnych. Po ukończeniu studiów w 1967 roku, ksiądz Jan Stanisławski zostaje ojcem duchownym w Arcybiskupim Seminarium Duchownym. Od roku 1977 do roku1986 był proboszczem Katedry Poznańskiej. W okresie 1986-1997 proboszczem parafii św. Floriana w Chodzieży. Obecnie jest odpowiedzialny za formację kapłańską w całej Archidiecezji Poznańskiej.

W roku 1967 ksiądz Jan Stanisławski podejmuje wykłady z pedagogiki na Dwuletnim Studium Katechetycznym, a następnie na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu na mocy nominacji Watykańskiej Kongregacji ds. Nauczania. Działalność tę prowadzi przez 18 lat. Równocześnie publikuje artykuły w czasopismach polskich i zagranicznych, wygłasza referaty, konferencje z zakresu pedagogiki i katechetyki oraz duchowości chrześcijańskiej. Bierze udział w międzynarodowych kongresach: Katechetycznym, Rzym 1971, Pedagogicznym, Salzburg (kilkakrotnie), Międzyreligijnym w Módling k. Wiednia oraz w Sympozjach Pastoralnych we Wiedniu. Jest członkiem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

W okresie komunistycznym mimo ograniczeń ksiądz Jan Stanisławski pracował duszpastersko z młodzieżą, szczególnie w ruchu oazowym. W stanie wojennym będąc proboszczem Katedry Poznańskiej urządzał nabożeństwa za Ojczyznę i skupiał robotników z Zakładów Hipolita Cegielskiego i z „podziemia solidarnościowego". W związku z tym był inwigilowany i prowokowany przez Służbę Bezpieczeństwa.

Ksiądz Jan Stanisławski prowadził akcję charytatywną. Dzięki pomocy z Zachodu rozprowadzał wśród potrzebujących z pomocą Parafialnej Rady Duszpasterskiej żywność, odzież, lekarstwa. Umożliwiał praktykę lekarską w RFN 3 osobom oraz studia muzyczne w Hamburgu jednemu studentowi. Nawiązał partnerstwo między Parafią Katedralną w Poznaniu i parafią Katedralną w Lyonie. Była to wielokrotna wymiana wizyt, doświadczeń, kontaktów osobistych. Przypadł mu zaszczyt uczestnictwa w komitecie pielgrzymki Jana Pawła II w 1983 roku i podejmowanie Ojca Świętego w Katedrze Poznańskiej, której był proboszczem.

Jako proboszcz w Chodzieży (od 1986 roku) ksiądz Jan Stanisławski urządzał „Dni Kultury chrześcijańskiej", dwukrotnie organizował pielgrzymki zagraniczne do Lourdes i do Rzymu. Organizował wykłady dla inteligencji z zakresu problemów światopoglądowych. Nawiązał partnerstwo między dwoma miastami - Chodzieżą i Nottuln w RFN. Owocuje ono wzajemnymi wizytami, wymianą doświadczeń między szkołami, organizacjami, parafiami, wzajemne poznanie kształtuje stosunek do przeszłości w duchu pojednania. W ramach obowiązków proboszczowskich remontował dwa zabytkowe kościoły pomniki polskiej kultury: kościół św. Małgorzaty na Śródce w Poznaniu oraz kolegiatę św. Floriana w Chodzieży.

Ruch ekumeniczny zapoczątkowany przez Sobór Watykański II stanowi wyzwanie dla każdego chrześcijanina. W czasie studiów na KUL włączył się ks. Jan Stanisławski w Ekumeniczne Koło Studentów. Organizował w 1965 roku obóz katolicko-protestancki między młodzieżą KUL i grupą młodzieży ewangelickiej z ówczesnego NRD. Obóz miał miejsce w Krościenku pod auspicjami ks. prof. Franciszka Blachnickiego. Od 1967 roku opiekuje się kleryckim kołem ekumenicznym w Arcybiskupim Seminarium Duchownym. W roku 1969 odbył ze studentami ekumeniczną podróż po Bułgarii celem zapoznania się z tamtejszym prawosławiem.

W czasie pobytu w Chodzieży inicjował w Tygodniu Modlitw o Jedność nabożeństwa ekumeniczne z udziałem duchownych z kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i kościoła Metodystycznego oraz Zielonoświątkowego. Uczestniczyli w nabożeństwach miejscowi parafianie oraz wierni z parafii Chrystusa Najwyższego Kapłana w Czarnkowie. Włączył się życzliwie i zachęcał parafian do udziału w misji ewangelizacyjnej przeprowadzanej przez Kościół Metodystyczny w Chodzieży. Wygłosił także kazanie w kościele Ewangelicko- Augsburskim w Poznani w czasie Oktawy Modlitw o Jedność na zaproszenie ks. pastora Raszyka.

Ksiądz Jan Stanisławski posiada liczne odznaczenia kościelne i świeckie: Godność Prałata Jego Świątobliwości; Godność Kanonika Gremialnego Kapituły Metropolitalnej Poznańskiej; Order św. Stanisława; Odznakę honorową „Za zasługi dla miasta Chodzieży"; Fur die Forderung von Vólkerverstandigung und Partnerschaft - medal przyznany przez Unię Europejską za partnerstwo między Chodzieżą i niemieckim miastem Nottuln oraz Medal „Labor Omnia Vincit” - nadany przez Towarzystwo Imienia Hipolita Cegielskiego.


wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem