Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Lipiec 2022 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Prof. dr hab. inż. Ewa Pruszewicz-Sipińska

Ewa Pruszewicz - Sipińska dr hab. inż. arch., profesor Politechniki Poznańskiej, jest absolwentką Politechniki Poznańskiej. W roku 1998 doktoryzowała się w macierzystej uczelni. Habilitację dr Pruszewicz-Sipińska obroniła w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. W roku 2009 została profesorem w Politechnice Poznańskiej. Jej kariera zawodowa i naukowa, to dzisiaj temat na książkę o jej niezwykłych dokonaniach twórczych i dydaktycznych. Dlatego najlepiej oddać głos samej Bohaterce rubryki "Ludzie naszych czasów", pani prof. dr hab. Inż. Ewie Pruszewicz - Sipińskiej, aby opowiedziała nam o sobie. Oto Jej wypowiedź:

„Moja aktywność zawodowa: projektanta , twórcy architekta, wreszcie nauczyciela akademickiego, jest od początku usytuowana w Politechnice Poznańskiej i związana z różnymi aspektami i tematami projektowania architektonicznego, pełno-branżowego. Przedmiotem moich autorskich pełno-branżowych projektów architektonicznych były: obiekty mieszkaniowe jedno – i wielorodzinne, obiekty użyteczności publicznej: biurowe, hotelowe, a w szczególności obiekty szpitalne. W moim zestawieniu autorskich realizacji, są również projekty mostów i obiektów liniowych. We wszystkich projektach uczestniczyłam nie tylko jako główny projektant-architekt, ale jako główny koordynator międzybranżowy, techniczny i technologiczny.

Moja 27- letnia droga projektanta, inżyniera architekta – mówi dalej prof. Ewa Pruszewicz-Sipińska - przyniosła realizację projektów wielkości ok. 500 tys. m2 powierzchni użytkowej. W autorskiej pracowni zrealizowałam 45 projektów architektonicznych. W prezentowanych 45 projektach, w 20 projektach jestem autorem, w 25 współautorem projektu. Moja rola architekta, w prezentowanym zestawieniu projektów, polegała nie tylko na realizacji i tworzeniu dzieła architektonicznego, ale i również interdyscyplinarnego inżyniera, współpracującego w zespołach wraz z projektantami w zakresie konstrukcji i instalacji. Szczególnie skomplikowanym przedsięwzięciem były zrealizowane projekty mostów: Teatralnego, Dworcowego, Św. Rocha w Poznaniu, zespołu obiektów biurowych na Placu Andersa czy wreszcie projektu Wielkopolskiego Centrum Onkologii.

Zrealizowane projekty prezentowałam na wystawach zagranicą. Były to m.in. wystawy etapowanego przedsięwzięcia zespołu na Placu Andersa, ośmiokrotnie, corocznie w latach 2001 – 2008 na Międzynarodowych Targach Inwestycyjnych ( MIPIM ) w Cannes. Wystawy kolejno dotyczyły realizacji budynku Poznań Financial Centre, Andersia Tower, oraz w roku 2008 całości zespołu Placu Andersa. W 2007 roku w Monachium w siedzibie Von der Heyden Group miała miejsce wystawa projektu Andersia Tower, tego samego roku w siedzibie ECE Europa Bau- und Projektmanagement G.m.b.H prezentowałam projekt Galerii Poznańskiej. W Madrycie w 2005 roku w siedzibie przedsiębiorstwa Neinver miała miejsce wystawa projektu Galerii Malta ( obiekt oddany do użytku w 2009 roku ).

Moje prace prezentowałam również na wystawach o zasięgu krajowym: z okazji wręczenia nagrody Ministra Transportu i Budownictwa w 2005, nagrody II w przeglądzie IPB – Projekt Inżynierski Roku 2004, i certyfikatu Najlepsze w Polsce – 2004 – certyfikaty Hipolita Cegielskiego.

Moje projekty prezentuję również m.in. na stałej wystawie, od 2007 roku w Urzędzie Miasta Poznania – Wydziale Urbanistyki i Architektury. Z okazji nagrody Jana Baptysty Quadro w 2000 roku w siedzibie SARP miała miejsce prezentacja dorobku artystycznego mojej autorskiej ( prowadzonej wraz z dr inż. arch. Stanisławem Sipińskim ) pracowni projektowej . Kolejne wystawy mojego dorobku artystycznego to prezentacja projektu Wielkopolskiego Centrum Onkologii w foyer budynku biurowego Delta w 2007 roku. W 2006 roku prezentowałam swój dorobek artystyczny na wystawie dorobku twórczego pracowników Politechniki Poznańskiej Wydziału Architektury. W listopadzie 2008 roku w grudniu w siedzibie szpitala LORO prezentowałam wystawę projektu rozbudowy szpitala.

Moje projekty publikowane były również i prezentowane w periodykach „Architektura” - Murator, „Architektura i Biznes” a także w około 33 artykułach w dziennikach „Gazeta Wyborcza”, „Głos Wielkopolski”, tygodniku „Wprost”, etc.

Zrealizowane projekty architektoniczne stanowią dzieła prawnie chronione ustawą o prawach autorskich. Wiele z nich, co bezsprzecznie jest osiągnięciem autora, odbieranych było z uznaniem przez Inwestorów i Użytkowników. A pragnę jednak szczególnie podkreślić i zaprezentować nagrody i wyróżnienia dla zrealizowanych autorskich projektów, należą do nich: budynek PFC – nagroda Jana Baptysty Quadro – 2000 rok; Nagroda I stopnia - konkurs Najbardziej Inteligentny Budynek Roku - 2001; Nagroda II stopnia w grupie obiektów biurowych w konkursie PZiTB – Budowa roku 2000; Nagroda Ministra Transportu i Budownictwa - Nagroda II stopnia dla projektu przebudowy Mostu św. Rocha; Nagroda II w II Przeglądzie IPB „ Projekt Inżynierski Roku 2004” - projekt mostu św. Rocha; wyróżnienie Ministra Kultury i Sztuki – 1996 dla projektu Mostu Teatralnego.

Moja praca twórcza bezpośrednio przekłada się na pracę dydaktyczną. W 1989 roku rozpoczęłam pracę w charakterze asystenta w Instytucie Architektury Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej. W tym okresie podjęłam aktywne działania w kierunku otwarcia przewodu doktorskiego, zarówno w zakresie naukowo- badawczym, jak i projektowym. Prowadziłam dydaktykę ukierunkowaną na problematykę obiektów służby zdrowia, a w mojej autorskiej pracowni architektonicznej, powstawały pierwsze projekty obiektów użyteczności publicznej, w szczególności obiekty szpitalne.

Konsekwentnie przygotowywałam materiał na polu badawczym - teoretycznym, równolegle praktycznym - projektowym umożliwiającym przygotowanie właściwej bazy dla mojej rozprawy doktorskiej. W latach 1996/97 wraz z prof. dr hab. inż. arch. E. Andrzejem Gałkowskim, brałam udział, w roli eksperta, w ramach ekspertyzy wykonywanej na zlecenie Banku Światowego, Starostwa Powiatowego w Poznaniu, w pracach związanych z oceną warunków funkcjonalno – przestrzennych i technicznych w dostosowaniu istniejących obiektów szpitalnych do nowych przepisów i warunków technicznych Unii Europejskiej. W 1998 roku, obroniłam na W.B.L. P.P rozprawę doktorską : „Projektowanie architektoniczne, a technologia zespołów diagnostyczno-zabiegowych restrukturyzowanych obiektów szpitalnych” – promotor - prof. dr hab. inż. arch. Andrzej E. Gałkowski – uzyskując tytuł naukowy – doktora inżyniera architekta.

W oparciu o bardzo rozległy dorobek, zarówno realizacji projektowych, jak i zakres pracy dydaktycznej, od lutego 2006, obok zajęć i pracy naukowo-badawczej, na Wydziale Architektury P.P. otrzymałam propozycję pracy (umowa zlecenie) na Wydziale Architektury A.S.P. w Poznaniu. Zakresem mojej pracy są zajęcia z projektowania na 4 roku, oraz dyplomy magisterskie. Jestem również promotorem pracy doktorskiej. W 2006 roku Rada Wydziału Architektury A.S.P. przychyliła się do mojego wniosku i otworzyła mi przewód habilitacyjny, który zaowocował pracą pt.: „ Integracja sztuki i technologii na przykładzie obiektów szpitalnych” .

W listopadzie 2008 uzyskałam tytuł doktora habilitowanego inżyniera architekta. W 2009 roku Rektor Politechniki Poznańskiej powołał mnie na stanowisko Kierownika Katedry Architektury Usługowej i Mieszkaniowej Wydziału Architektur.”


wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem