Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Lipiec 2022 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Mariusz Henryk Paplaczyk

Mariusz Henryk Paplaczyk, adwokat – „Honorowy Absolwent” poznańskiej „Dwójki” (II Liceum Ogólnokształcące im. Heleny Modrzejewskiej i Gen. Zamoyskiej). W 1995 roku współtworzy nowo powstały Parlament Uczniowski przy Kuratorze Oświaty i Wychowania w Poznaniu. Za działalność na rzecz społeczności lokalnej i rozwoju demokracji wśród młodzieży w 1996 roku decyzją Kapituły przy Prezydencie Miasta Poznania otrzymuje tytuł „Wspaniały Miasta Poznania” II Edycji Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu ”8 Wspaniałych”. Jako współtwórca Konstytucji szkoły otrzymuje wyróżnienie od Fundacji Stefana Batorego i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Ogólnopolskim Konkursie na Konstytucję Szkoły.

Adwokat Mariusz Henryk Paplaczyk jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, kierunek prawo. W trakcie studiów aktywnie uczestniczył w pracach samorządu uczelnianego Uniwersytetu im Adama Mickiewicza. Pod kierunkiem kierownika Katedry Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu prof. dra. hab. Aleksandra Tobisa napisał poprzedzoną badaniami rynku pracę magisterską na temat „Prawnokarnej ochrony znaku towarowego i problematyki piractwa przemysłowego”.

Aplikację adwokacką odbył w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu. Począwszy od listopada 2006 roku jest wykładowcą Naczelnej Rady Adwokackiej szkoląc w Domu Pracy Twórczej Adwokatury aplikantów adwokackich. Decyzją Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu pełni obowiązki patrona dla aplikantów adwokackich.

Jako prawnik współpracuje z biurem ONZ w Wiedniu Office Crime and Drugs w programie Traffiking in Human Beings (Przeciwdziałanie handlem ludźmi i współczesnym niewolnictwem). Wraz z przedstawicielami biura ONZ w Polsce bierze udział w szkoleniu funkcjonariuszy policji i straży granicznej w zwalczaniu i ściganiu przestępstw związanych z handlem ludźmi, niewolnictwem, nielegalnym przekraczaniem granicy. Po ukończeniu aplikacji adwokackiej wpisany został na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej, w której od 2005 roku wykonuje zawód adwokata jako partner zarządzający kancelarii „Wiza Paplaczyk & Partnerzy” Adwokacka Spółka Partnerska. Adwokat Mariusz Paplaczyk specjalizuje się w prawie handlowym, prawie własności przemysłowej i intelektualnej oraz w sprawach karno-gospodarczych.

W lipcu 2005 roku wybrany został na funkcję Wiceprezesa Zrzeszenia Prawników Polskich Oddział w Poznaniu. W ramach swojej działalności jest organizatorem licznych konferencji naukowych i spotkań przedstawicieli różnych zawodów prawniczych, współpracując ze Stowarzyszeniem Prokuratorów RP oraz Stowarzyszeniem Sędziów Iustitia. Jako Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego XIII Ogólnopolskich Dni Prawniczych w Poznaniu 2006 odpowiadał za organizację tego prestiżowego spotkania prawników z całej Polski zebranych wokół licznych paneli tematycznych. W dniu 22 maja 2006 roku wybrany został na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Głównego Zrzeszenia Prawników Polskich będąc zastępcą obecnego Prezesa Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, a jednocześnie Prezesa Zarządu Głównego Zrzeszenia Prawników Polskich dr Ludwika Sobolewskiego. Od 2009 roku jest członkiem zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Wraz z Prezesem Trybunału Konstytucyjnego jest członkiem kolegium redakcyjnego miesięcznika prawniczego Jurysta, publikuje także artykuły w prestiżowym londyńskim miesięczniku - The European Lawyer. Pozostaje członkiem Rotary International-Klub Poznań- Starówka. Uhonorowany został również Orderem Św. Stanisława.


wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem