Prof. Teofil Jesionowski - Rektor Politechniki w Poznaniu...

Prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski,  Członek Korespondent Polskiej Akademii Naurk, Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych jest Rektorem Politechniki Poznańskiej. Z wielką satysfakcją prezentujemy Sylwetkę tego znakomitego polskiego naukowca i organizatora nauki. Prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski urodził się 29 września 1970 r. W 1995 roku ukończył studia na Politechnice Poznańskiej i uzyskał tytuł magistra inżyniera w specjalności technologia chemiczna organiczna. Dalsze swoje losy naukowe i zawodowe związał z Macierzystą Uczelnią, gdzie pokonywał kolejne szczeble kariery akademickiej. W 2013 roku otrzymał tytuł profesora nauk chemicznych.

Swoje kompetencje organizacyjne wykorzystuje na wielu płaszczyznach, poczynając od współpracy ze studentami (prodziekan ds. studenckich i ogólnych – kadencja 2008-2012), poprzez działania na rzecz rozwoju naukowego (prodziekan ds. nauki, 2012-2016), aż po  kontynuację działań w obszarze edukacji ustawicznej i międzynarodowej (prorektor ds. edukacji ustawicznej – kadencja 2016-2020). Od 2020 roku pełni funkcję rektora Politechniki Poznańskiej oraz Przewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (kadencja 2020-2024). Jest także członkiem Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz w ramach KRASP członkiem: Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej (kadencje 2016-2020 i 2020-2024), Komisji ds. Akredytacji i Rankingów (kadencja 2020-2024), Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego (kadencja 2020-2024).

Pasja naukowa, którą od niemal 25 lat konsekwentnie realizuje prof. T. Jesionowski, związana jest ściśle z naukami chemicznymi (chemia), a także inżynieryjno-technicznymi (inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa), które obejmują: projektowanie, charakterystykę i zastosowania zaawansowanych materiałów funkcjonalnych, w tym układów hybrydowych, syntezę inspirowaną biomineralizacją i ekstremalną biomimetykę, biokompozyty i biomateriały, układy  pigmentowe, funkcjonalne napełniacze i kompozyty polimerowe, immobilizację enzymów, unieszkodliwianie uciążliwych dla środowiska zanieczyszczeń w wyniku zastosowania procesów adsorpcji, foto- i biokatalizy, chemię koloidów i modyfikację powierzchni, biosensory i nanomedycynę.

Prof. T. Jesionowski był promotorem w 22 przewodach doktorskich, a 5 Jego doktorantów uzyskało najwyższy stopień naukowy. Zwieńczeniem dotychczasowych osiągnięć naukowych prof. T. Jesionowskiego jest uzyskanie w 2019 roku członkostwa w Polskiej Akademii Nauk.

Dorobek naukowy prof. T. Jesionowskiego składa się z ponad 440 publikacji naukowych, w tym niemal 400 artykułów indeksowanych przez Thomson Reuters JCR. Rezultaty swoich badań publikował m.in. w tak prestiżowych czasopismach jak: Advanced Science, Science Advances, Advanced Functional Materials, Biotechnology Advances, Nano Research czy Advances in Colloid and Interface Science. Ponadto prof. T. Jesionowski jest współautorem 25 rozdziałów w monografiach (w tym 20 anglojęzycznych.

Prof. T. Jesionowskiego należy do rady naukowej czasopism takich jak: Dyes and Pigments – Elsevier, Physicochemical Problems of Mineral Processing. Pełni rolę Edytora Sekcyjnego (Section Editor in Chief) czasopism MDPI: Molecules oraz Materials. Jest odpowiedzialny za koordynowanie procesu publikowania w czasopiśmie Scientific Reports (Nature Publishing Group).

Profesor T. Jesionowski ma w swoim dorobku naukowym 30 patentów (2 międzynarodowe) oraz 8 wdrożonych technologii. Był lub aktualnie jest kierownikiem 13 oraz głównym wykonawcą 8 projektów oraz grantów badawczych, rozwojowych, celowych oraz europejskich, przyznanych przez: KBN, NCN, NCBiR oraz MNiSW.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego, American Chemical Society i Akademii Inżynierskiej w Polsce oraz ekspertem NCN, NCBiR oraz F.R.S.-FNRS Belgia, NWO Holandia i DFG Niemcy. Profesor Jesionowski wizytował liczne ośrodki i instytucje naukowe na świecie, gdzie wygłaszał wykłady i prelekcje. Obecnie współpracuje z DTU – Duńskim Uniwersytetem Technicznym, University Technology Sydney, TU Bergakademie Freiberg oraz Kent State University.  Profesor Teofil Jesionowski był wyróżniany czy nagradzany przez liczne instytucje czy stowarzyszenia. Wśród najważniejszych zaszczytów można wymienić:  Medal Labor Omnia Vincit przyznany przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego – 2022 rok; Medal im. Ignacego Mościckiego, przyznany przez Polskie Towarzystwo Chemiczne za wybitne osiągnięcia z zakresu technologii chemicznej (2021 rok); Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości, przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2019 rok); Złoty Krzyż Zasługi, przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki (2017 rok); Medal Komisji Edukacji Narodowej (2012 rok). Był także laureatem nagrody naukowej Wydziału IV Nauk Technicznych PAN za zbiór prac „Tlenkowe układy hybrydowe – technologie otrzymywania, właściwości i zastosowania”, 2009 rok oraz beneficjentem stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (1999 rok)

.Dewizą życiową Prof. T. Jesionowskiego jest widzieć innego Człowieka i oddawać się pracy organicznej.   

Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner

drukuj
powrót