Wydanie nr: 6 (209) LISTOPAD 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

Złote Hipolity - zostały wręczone Laureatom...

„Wspaniale jest być wyróżnionym przez Kapitułę Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. To wyraz prestiżu i wiarygodności. Tym bardziej, jeśli jest to najwyższe wyróżnienie jakim jest Statuetka Złotego Hipolita” – mówili tegoroczni laureaci tego wyróżnienia. Tegoroczna uroczystość wręczenia honorowych Dyplomów Wybitnych  Osobistości Pracy Organicznej i   statuetek „Złotego Hipolita” laureatom wyróżnionym przez Kapitułę Złotego Hipolita przy Towarzystwie im. Hipolita Cegielskiego odbyła się w Poznaniu, w dniu 28 listopada 2022 roku  w Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w historycznym Gabinecie Rektora  .

Tytuły „Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej” przyjęli:

Profesor Jerzy Kazimierz Smorawiński, wybitny specjalista medycyny sportowej, wieloletni Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Senator RP IV i V kadencji; Profesor Grzegorz Skrzypczak, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w latach 2008–2016, polski agronom, nauczyciel akademicki, profesor nauk rolniczych oraz Tadeusz Łuczak, przedsiębiorca, prezes rodzinnej firmy A-LIMA-BIS w Środzie Wielkopolskiej. Statuetki „Złotego Hipolita” laureatom wręczali wspólnie: dr Marian Król, Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego i prof. Bogumiła Kaniewska, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Laudacje wygłaszał Dominik Górny, sekretarz zarządu Towarzystwa. Galę zaszczycili swoją obecnością m.in.: prof. Bronisław Marciniak, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w latach 2008-2016, oraz prof. Krzysztof Szoszkiewicz, obecny Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.   (Na zdjęciu Laureaci Honorowych Nagród Złotego Hipolita. Od prawej: prof. Jerzy Kazimierz Smorawiński, Tadeusz Łuczak i prof. Grzegorz Skrzypczak ).
 
Przypomnijmy, że pierwszą Statuetkę „Złotego Hipolita” przyjął w darze Papież-Polak, Jan Paweł II w roku 2001, dzisiaj wyniesiony na ołtarze Święty Jan Paweł II.  Nastąpiło to w Watykanie, 1 sierpnia 2001 roku. „Złotego Hipolita” Ojcu Świętemu przekazał osobiście dr. Marian Król - Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego i twórca tej honorowej nagrody. To było pierwsze w historii wyróżnienie Towarzystwa, ukazane światu. Przez ostatnie 20 lat Kapitułę tworzyło zawsze jedenaście osobistości powoływanych do jej składu co roku. Rok 2021 był przełomowy, jeśli chodzi o jej skład. (Na zdjęciu: Laureaci  Honorowych Nagród Złotego Hipolita i goście uroczystości -   pamiątkowe zdjęcie w Gabinecie Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ).

Na mocy uchwały Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2021 r. kapituła została powołana na lata 2021-2023 w następującym składzie: przewodnicząca Kapituły: prof. Bogumiła Kaniewska – Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; członkowie: Katarzyna Kamińska – dyrektor Wydawnictwa Miejskiego w Poznaniu; prof. Hanna Kostrzewska – Rektor Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu; Sławomir Lechna – redaktor naczelny gazety „Nasz Głos Poznański”; dr Tomasz Łęcki – Dyrektor Muzeum Narodowego Oddział w Poznaniu; prof. Tadeusz Wallas – Prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wiceprezydent THC, oraz sekretarz Kapituły – Dominik Górny.  

Inf.wł./Foto: Hirek Dymalski
 


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner


Podsumowanie 16. Międzynarodowego Konkursu...

XVI Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego przeszedł już do historii wydarzeń muzycznych, zapisując się też w historii miasta Poznania, gdzie został jak wiadomo utworzony i stał się tradycją w stolicy Wielkopolski. Teraz nadszedł czas na podsumowanie XVI Konkursu i taki bilans – wykorzystując oficjalny materiał nadesłany przez Towarzystwo im. Henryka Wieniawskiego – teraz przedstawiamy opinii polskiej i światowej. Za nami 17 dni wypełnionych muzyką podczas XVI. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego. Na początku października do Poznania przyjechało 31 skrzypków z Europy, Azji i Ameryki Północnej. W trakcie 17 sesji przesłuchań, obejmujących łącznie 64 godziny muzyki, uczestnicy Konkursu zaprezentowali 230 wykonań kompozycji Wieniawskiego, Bacha, Beethovena, Brahmsa, Paganiniego, Szymanowskiego, Bartóka, Mozarta, Chaussona, Schuberta, Czajkowskiego, Ravela, Griega, Hubay’a, Saint-Saënsa, Paderewskiego i Dvořáka. W pierwszym etapie uczestnikom towarzyszyli pianiści, Michał Francuz i Grzegorz Skrobiński. Drugi etap był podzielony na dwie części. W pierwszej młodzi skrzypkowie występowali z pianistami, a w drugiej – z altowiolistami, Michałem Bryłą, Katarzyną Budnik i Ryszardem Groblewskim, i z Orkiestrą Kameralną Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Anny Duczmal-Mróz. W finałowym etapie uczestnicy wykonali dwa koncerty skrzypcowe z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod batutą Łukasza Borowicza.

„Wszyscy uczestnicy od I etapu Konkursu prezentowali niezwykle wysoki poziom, wykonując bardzo wymagający repertuar. Jestem spokojna o ich muzyczną przyszłość. Z pewnością jeszcze wielokrotnie o nich usłyszymy i zobaczymy na światowych estradach. To dla nas ogromny zaszczyt, że mogliśmy tych utalentowanych skrzypków gościć na tegorocznym Konkursie Wieniawskiego” – mówi Dyrektor Konkursu, Karolina Kaźmierczak.

„Jesteśmy przekonani, że poniesiecie w świat piękno muzyki Wieniawskiego i rozsławicie polską kulturę i nasze miasto. W 1854 roku Henryk Wieniawski podarował stolicy Wielkopolski «Souvenir de Posen» – myślę, że każdy z was zapisał w tych dniach swoje pozdrowienie z Poznania” – takie słowa skierowała Prezes Zarządu Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, Alina Kurczewska, do laureatów 16. MKS im. H. Wieniawskiego. Laureatką pierwszej nagrody została Hina Maeda, 20-latka pochodząca z Japonii. Drugie miejsce zajęła 29-letnia Kazaszka, Meruert Karmenova, a trzecie – 21-letni Qingzhu Weng, reprezentujący Chiny. Jury pod przewodnictwem Augustina Dumay przyznało trzy równoważne wyróżnienia, które otrzymali: Hana Chang, Jane Hyeonjin Cho i Dayoon You.

Konkurs zgromadził w Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu 12 000 osób. Podczas Gali i Koncertu Laureatów widownia Auli UAM zapełniła się do ostatniego miejsca. Podobnie było na II Koncercie Laureatów w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Wydarzenia konkursowe można było śledzić także podczas transmisji na kanale YouTube Wieniawski Society, który zanotował milionowe wyświetlenia. To wynik o ponad 1000% większy niż ten, który osiągnęły dotychczasowe transmisje. Do tej pory internauci obejrzeli 200 000 godzin koncertów i przesłuchań. W czasie Konkursu instagramowe konto Wieniawski Society zyskało zasięg na poziomie 40 000 użytkowników. Followersów przybywało tak szybko, że Instagram na jeden dzień zablokował dostęp do konta w obawie przed nielegalnymi działaniami. Popularnością cieszył się też profil Wieniawski Society na Facebooku – 60 000 odwiedzin. Facebookowe posty dotarły do blisko miliona odbiorców. Zmagania konkursowe uczestników były transmitowane na antenach TVP Kultura, TVP Kultura 2, TVP3 Poznań i Programu Drugiego Polskiego Radia. Codziennie ukazywała się „Gazeta Konkursu Wieniawskiego”, tworzona przy współpracy z Polskim Wydawnictwem Muzycznym i „Ruchem Muzycznym”. Gazeta jest dostępna cyfrowo na stronie konkurs.wieniawski.pl.

Streaming z kanału YouTube udostępniliśmy chińskim platformom: amadeus.tv i MusicToday WeChat. Za ich pośrednictwem transmisje obejrzało 403 000 osób. Z kolei na Music Today’s Bilibili and ConGioia Weibo przebieg Konkursu dotarł do 1 330 000 melomanów. „Transmisja w Chinach odniosła ogromny sukces i wywołała szereg pozytywnych reakcji” – podsumowuje przedstawiciel platform, Zhuye Lu. Z kolei na facebookowym profilu prestiżowego, amerykańskiego portalu „The Violin Channel” transmisje oglądało około 100 000 osób.

16. Międzynarodowy Konkurs Skrzypowy im. Henryka Wieniawskiego relacjonowało ponad 100 dziennikarzy i fotoreporterów. O Konkursie wspomniano w mediach ponad 5 tys. razy. Wśród patronów medialnych znaleźli się: Polskie Radio, Telewizja Polska, „Rzeczpospolita”, „Gazeta Wyborcza”, „Polityka”, Onet, „Twój Styl” oraz portal The Violin Channel. Nawiązaliśmy także współpracę redakcyjną z RMF Classic, „Tygodnikiem Powszechnym”; portalami: wpoznaniu.pl, Kultura Wokół Nas i O Kulturze.

Do Poznania przyjechali również reprezentanci mediów zagranicznych „The Violin Channel”, „Deutschlandfunk”, „The Strad”, „Focus Taiwan”, „Auditorium”, „The JoongAng” i Violinist.com. Relacje z Konkursu znalazły się także na portalach: BBC Music Magazine, The World News, Channel New Asia, Classical Music, Slipped Disc, Shenzhen Daily, Resmusica, Reddit, Nippon.com, jiji.com, Klassik heute, klassik.com, Codalario.

Z wieloma z nich będziemy kontynuować współpracę podczas trasy koncertowej laureatów, która do końca tego roku i przez cały następny obejmie 60 koncertów w 20 krajach na 5 kontynentach. Trasa organizowana jest we współpracy z agencją SONORA.

16. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego zorganizowany był przez Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu we współpracy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzenie dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania i Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Konkurs objęty został Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękujemy za zaufanie!

Organizacja Konkursu nie byłaby możliwa także bez naszych partnerów, wśród których znaleźli się: Program Drugi Polskiego Radia, Radio Poznań, TVP Kultura, TVP3 Poznań, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, „Ruch Muzyczny”, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Filharmonia Narodowa, Filharmonia Poznańska, Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, serwis Bilety24, marka Bösendorfer, SONORA, Lexus, Dr Irena Eris, Hotel Mercure Poznań Centrum, Bazar Poznański, Port Lotniczy Poznań-Ławica im. Henryka Wieniawskiego i firma Ricoh. (Źródło: Towarzystwo im. Henryka Wieniawskiego ).  


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartnerWitryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem