Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

Księga o Królewskim Orderze Świętego Stanisława BM...

W dniu 3 września br. w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu,  w dokonywanej się w tym samych czasie w Archikatedrze  ceremonii Inwestytury Królewskiego Orderu Świętego Stanisława Biskupa Męczennika, odbyła się premiera i promocja książki autorstwa dr Mariana Króla, przez kilkadziesiąt lat Wielkiego Mistrza Królewskiego Orderu Świętego Stanisława Biskupa Męczennika, obecnie po zakończeniu jego misji -  Honorowego Wielkiego Mistrza. Księga zatytułowana  „Damy i Kawalerowie Królewskiego Orderu Św. Stanisława BM w Polsce (1765-2022)” jest w istocie rzeczy wielką, kompletną historią Orderu, Księgą Historii tego królewskiego orderu, jakiej dotąd nie zebrał i nie zapisał nikt inny. W rezultacie do rąk Dam i Kawalerów w Orderze, ale również do rąk wszystkich zainteresowanych historią Polski trafi Pomnikowe Dzieło Historyczne – precyzyjny i dokładny zapis realizacji szlachetnego zamysłu polskiego monarchy, który rozumiał ideały upowszechniania w społeczeństwie postaw i działań charytatywnych. Jest to Dzieło Pomnikowe, „Biały Kruk” wśród książek historycznych, a jednocześnie jest to wzorowe oddanie sprawiedliwości i honoru osobie Stanisława Augusta Poniatowskiego – Króla Polski w latach 1764 – 1795. Jest to także pokaz – co należy przyjąć z najwyższym szacunkiem – wielkiego zaangażowania i ogromnej pracy Wielkiego Mistrza Królewskiego Orderu Świętego Stanisława Biskupa Męczennika – dr Mariana Króla, jego działalności na rzecz utrwalenia i upowszechnienia w Polsce i świecie orderowej elity.

Poniżej publikujemy pierwszy opis i pierwszą recenzję przygotowana przez Dominika Górnego. Oto ten tekst:

 „Damy i Kawalerowie Królewskiego Orderu Św. Stanisława BM w Polsce (1765-2022)” – to tytuł najnowszej książki dr Mariana Króla, Honorowego Wielkiego Mistrza KOSSBM, który zapisał się w historii Królewskiego Orderu blisko 25-letnim działaniem. Pierwsza prezentacja publikacji odbyła się 3 września br. w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Jej wydawcą jest Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego.   Publikacja składa się z ponad 600 stron. Może być z powodzeniem czytana zarówno przez damy i kawalerów w orderze jak i przez historyków, naukowców i osoby prywatne, dla których istnienie orderu jest ciekawostką. Wszystko dzięki spójnej i uniwersalnej w przekazie formie. Składa się na nią sześć rozdziałów. Na ich kartach poznajemy kalendarium najważniejszych wydarzeń w orderze, obcujemy ze skanami dokumentów (w tym listów, dekretów, zaproszeń i pisemnych podziękowań), oglądamy bogaty serwis zdjęciowy, który dla dam i kawalerów jest okazją do odnowienia wspomnień. Z kolei dla czytelników nie związanych z orderem, pozwala np. usystematyzować wiedzę na temat wizerunku orderu oraz jego insygniów. Notabene jest im poświęcona osobna część książki. Dzieło ma charakter wybitnie dokumentacyjny, o czym świadczą wykazy inwestytur, członków honorowych, osób inwestowanych w danych latach oraz spis okolicznościowych medali i wyróżnień (w tym dyplomów).

Wertując karty wydawnictwa, mamy możliwość zapoznawania się z cytatami św. Jana Pawła II, które są duchowym drogowskazem dla odkrywania maksymy przewodniej św. Stanisława BM – „Praemiando Incitat – Nagradzając zachęca”. W istocie, ta książka to dla nas nagroda definiowana przez rzetelność i szczegółowość zawartej w niej kronikarskiej wiedzy. Będą mogły z niej korzystać kolejne pokolenia.

Książkę zamykają podziękowania oraz list apostolski św. Jana Pawła II z okazji jubileuszu 900 rocznicy św. Św. Stanisława BM. Jest on poprzedzony życiorysami Juliusza Nowiny-Sokolnickiego (Wielkiego Mistrza w latach 1990-2009), dr. Marian Króla oraz obecnego Wielkiego Mistrza Ireneusza Vowie. Artystycznym akcentem jest napisany specjalnie do książki poemat poetycki pt. „Królewski Order – dziedzictwo Świętego Stanisława ze Szczepanowa”. Jego autorem jest Dominik Górny, Wielki Sekretarz Wielkiej Kapituły KOSSBM, który zgodnie z intencją dr. Mariana Króla, Honorowego Wielkiego Mistrza KOSSBM, recytował wiersz podczas prezentacji książki. A skoro o niej mowa – przybyli na nią damy i kawalerowie z całej Polski. Blisko 80 osobistości, dla których idee patrona orderu mają wymiar współczesny. Pięknym motywem wydarzenia była obecność Wojciecha Siudmaka, artysty-malarza, który wręczył autorowi publikacji, swój obraz wypalany na ceramice Tubądzin. Bukiet róż, w imieniu uczestników wydarzenia, wręczyli dr. Marianowi Królowi: Grażyna Adamska, reprezentująca przeorat zachodniopomorski oraz Beata Balczyńska-Vowie i Ireneusz Vowie. Słowem komentarza naukowego wydarzenie okrasił kawaler dr hab. Bronisław Nowak. Duchowy wymiar promocji wydawnictwa podkreśliła obecność ks. prof. Bogdana Częsza, prałata honorowego Jego Świątobliwości oraz innych duchownych.   

Książka od strony formy jak i treści niesie w sobie zarówno wartość literacką jak i edukacyjną. Dzięki temu wpisuje się w nurt życia współczesnych, ucząc szacunku do przeszłości, która tworzy tożsamość. Nie ma w niej zbędnych komentarzy. I to jest siła tej publikacji, która decyduje o jej uniwersalności. To jest prawda historii Królewskiego Orderu.

Dominik Górny

Autor powyższej recenzji, Kawaler w Orderze i poeta z okazji przygotowywania tego Dzieła  stworzył poemat, który teraz dołączmy do jego recenzji:

Królewski Order – dziedzictwo
Męczennika ze Szczepanowa..
.

pamięci Patrona Królewskiego Orderu
Świętego Stanisława BM
oraz wyznawcom jego kultu


Świętość uklękła przed człowiekiem

"Życie biskupa i męczennika
jest jak koncert organowy
Instrument okazuje się być
twoim sercem

Wierna własnej tonacji piszczałka sumienia

Ewangelizacja?
Każdy jej ton aniołem z odpowiedzi

Wdech – wydech
Opadam łzą - podnoszę się perłą  

Samotnych i kochanych  
władców i bezdomnych

ubiera to samo prawo do korony

Akord wiary –
być pokornym wobec bliźnich
a sławnym przed Bogiem
Historia i współczesność –
kielich i wino

Woda którą skrywasz w ustach
spowiada się przed podpaleniem

Tak z intencji powstaje pastorał

W mauzoleum na Wawelu
nie zasypia konstytucja -
relikwiarz ze scenami miłosierdzia Biskupa

Przeoraty na stronach świata czterech
jak ramiona krzyża

Ludziom oddawać krew i złoto
Stwórcy – męczeństwo i poświęcenie
Nieskończony to witraż

Patronie chrześcijańskiego ładu moralnego
To nie litania pustych ławek
ani kamień węgielny z marmuru obietnic

Modlitwa jest mieczem  choćby bez ikony
Lojalność – orłem kołującym
jak duma w ojczyzny godle

Patronie Zjednoczenia Polski
Kościół to nie jedynie kościół
który oglądam przez szybę
ale samo okno

Victor sub gladio
Praemiando Incitat:
Zwycięzca pod mieczem
Nagradzając zachęca

Order ma klas tyle co powszednich dni

Godności nie przymierzysz
jak rycerskiego płaszcza
Poniesiesz ją jak chleb

Inwestytura

Bycie damą lub kawalerem w Orderze
karmi we mnie człowieka

Przysięga posłuszeństwa
od czasów króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego

Pieczęć osobistego prawa
do przyjęcia orderu –

zdolność do złożenia pokłonu  
przed dostąpieniem zaszczytu

Stworzył ten poemat:
Dominik Górny

I na zakończenie składamy podziękowania tym przedsiębiorstwom
oraz tym osobom fizycznym, którzy sponsorowali wydanie Księgi
 jaką zaprezentowaliśmy powyżej.
Serdecznie sponsorom dziękujemy!

PODZIĘKOWANIE
dla Partnerów wydawnictwa
PARTNERZY GŁÓWNI

          
 
 Dla Przyjaciół
którzy zechcieli wesprzeć wydanie książki - albumu
”Damy i Kawalerowie Królewskiego Orderu  
Świętego Stanisława BM w  Polsce (1765 – 2022)”:

Grażyna ADAMSKA, Beata BALCZYŃSKA-VOWIE, Tadeusz BĄKOWSKI, Krystyna BLASZYŃSKA, Włodzimierz BLASZYŃSKI, Jerzy BRONIKOWSKI, płk Zdzisław DOMAŃSKI, dr Lech IAŃSKI, Wojciech JANKOWIAK, Stanisław JĘDRZEJCZYK, Róża i Krzysztof KAROŃ, Stanisław KIBAŁO, Michał KOMOROWSKI, Zdzisław KOWALSKI, Jerzy KORWIN MAŁACZYŃSKI, Danuta i Marian KRÓL, Bartosz KUBACKI, Jan i Wiesława KUBACCY, Lucjana KUŹNICKA-TYLENDA, Andrzej MAJCHRZAK, Józef MAJCHRZAK, prof. Tadeusz MALIŃSKI, prof. Zbigniew MŁYNAREK, Andrzej NOWAKOWSKI, Stanisław OLSZEWSKI, ks. Władysław PASIUT, Bogumiła PEMPERA-KACZMAREK, Piotr PERS, Grzegorz RATAJ, ks. prałat Jan STANISŁAWSKI, Henryk STOKŁOSA, ks. prałat Ireneusz SZWARC, Jerzy SZYŁO, ks. Szczepan SZYMENDERA, Halina ŚWITALSKA, Anna TOMASZEWSKA-ZŁOTKOWSKA, Andrzej TYLENDA, Ireneusz VOWIE, prof. Tadeusz WALLAS, Elżbieta i Jan Paweł WESOŁOWSCY, Marek WOŹNIAK.

 


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner


Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka - otwarte...

„To najważniejsza inwestycja w historii Samorządu Województwa Wielkopolskiego” - powiedział 1 czerwca 2022 r. - w Dniu Dziecka - gospodarz spotkania Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, symbolicznie inaugurując działalność nowego szpitala pediatrycznego dla Wielkopolski. Lecznica zlokalizowana jest w stolicy regionu, przy ul. Wrzoska 1, pomiędzy Szpitalami Wojewódzkim a MSWiA. Spotkaniu towarzyszył specjalny program z okazji Dnia Dziecka. Mali pacjenci, którym przyszło spędzić ten szczególny dzień w nowym szpitalu otrzymali upominki, a dla tych, którzy w tym czasie mogli opuścić łóżka, przygotowano też występy artystyczne oraz gry i zabawy. ( Na zdjęciu budynki nowego Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu, które właśnie zostało oddane do użytku małym pacjentom regionu wielkopolskiego ).

Podczas spotkania w Centrum Dydaktyczno – Konferencyjnym szpitala Marszałek przypomniał całą ścieżkę działań związanych ze staraniami o powstanie lecznicy – od utworzenia spółki Szpitale Wielkopolski w 2011, poprzez koncepcję realizacji inwestycji w formule partnerstwa publiczno – prywatnego, propozycje lokalizacji szpitala i jego gabarytów oraz finalnego pozyskania działki w sąsiedztwie Szpitala Wojewódzkiego. Kolejne kamienie milowe to wywalczenie zgody w Brukseli przez Marszałka Woźniaka – mimo wcześniejszej odmowy - na unijne dofinasowanie inwestycji oraz decyzja Ministra Jerzego Kwiecińskiego o sfinansowaniu środkami budżetu państwa wkładu krajowego dla projektu. Finalnie, po przeprowadzonym przetargu, 17 października 2018 roku, plac budowy przejął wykonawca – firma Warbud S.A. Nadzór inwestycyjny pełniła firma SWECO Polska Sp. z o.o.

Spotkanie było okazją do podziękowania wszystkim, którzy w szczególny sposób przyczynili się do powstania szpitala. Specjalne podziękowania od Marszałka otrzymały następujące osoby: Jerzy Kwieciński – były Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju następnie Minister Inwestycji i Rozwoju i również Minister Finansów, Piotr Florek – były Wojewoda Wielkopolski, Leszek Wojtasiak – były Wicemarszałek, a następnie Członek Zarządu Województwa, Leszek Sikorski - Prezes Zarządu Szpitale Wielkopolski Spółki z o.o., Izabela Marciniak - Dyrektor Naczelna Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, Nicolas Dépret - Prezes Zarządu Warbud S.A, Maciej Chrzanowski – Prezes Zarządu Sweco Polska Sp. z o.o. (Na zdjęciu: Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Wożniak – pierwszy z prawej, z byłym Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju – Jerzym Kwiecińskim – obok, informują się o programie działalności szpitalnej Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka).

Podziękowania zostaną przekazane też Jackowi Jaśkowiakowi, Prezydentowi Miasta Poznania. Marszałek natomiast otrzymał od dyrekcji szpitala maskotkę - delfina. Delfiny witają w holu szpitalnym wszystkich odwiedzających szpital.

Inwestycję podsumował także Leszek Sikorski, Prezes naszej spółki Szpitale Wielkopolski, który nazwał oddany do użytku szpital dziecięcy „nową wizytówką Województwa Wielkopolskiego”. Prezentując dane dotyczące obiektu, podkreślił doskonałą współpracę ze wszystkimi wykonawcami, zwłaszcza z firmą Warbud S.A., która wybudowała lecznicę. O skali inwestycji świadczy fakt, że na budynek szpitala składa się m.in. 1200 okien, 26 kilometrów instalacji wodnej wewnętrznej czy 28 tys. m3 wbudowanego betonu.

„Wielkopolska zawsze była innowacyjna w pomysłach, zarządzaniu i rozwoju” – wskazał Minister Jerzy Kwieciński, mówiąc o procesie dochodzenia do powstania szpitala. Dodał także, że inwestycje takie ta decydują o jakości życia w regionie.

W inauguracji szpitala uczestniczyli także parlamentarzyści, samorządowcy – w tym Małgorzata Waszak-Klepaka, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz radni wojewódzcy, Paulina Stochniałek – Członek Zarządu Województwa, a także środowisko medyczne i pracownicy szpitala. Okolicznościowe listy przekazali Ewa Kopacz, Wiceprzewodnicząca Paramentu Europejskiego oraz Michał Zieliński – Wojewoda Wielkopolski.

Goście mogli zwiedzić szpital w grupach, zapoznając się z takimi miejscami, jak: apteka, patomorfologia, serwerownia, poczta pneumatyczna, SOR, Zakład Diagnostyki Obrazowej, Zakład Endoskopii oraz Oddział Rehabilitacji.

Przypomnijmy, że nowy szpital pediatryczny przy ulicy Wrzoska 1 w Poznaniu to inwestycja Samorządu Województwa Wielkopolskiego, na którą przeznaczyliśmy blisko 460 milionów zł. Budowa i wyposażenie zostały wsparte funduszami unijnymi. Jedna z najokazalszych lecznic dziecięcych w środkowej Europie dysponuje 354 łóżkami oraz zespołem oddziałów. W szpitalu miejsce zabezpieczono nie tylko dla małych pacjentów, ale i ich opiekunów. Na lecznicę składa się część łóżkowa, dziewięć oddziałów i kilkanaście poradni specjalistycznych. Oba te bloki połączone są w części centralnej wspólną przestrzenią komunikacyjną, z główną klatką schodową i czterema windami. (Na zdjęciu fragment nowocześnie wyposażonego pokoju pozabiegowego dla małych pacjentów).

Część tzw. łóżkowa została zaprojektowana na planie litery H, z wąskim traktem, umożliwiającym doświetlenie pokoi po obu stronach ciągów komunikacyjnych. W drugiej części, która stanowi serce szpitala, zaplanowano – na parterze – SOR, diagnostykę obrazową i izbę przyjęć, z kolei na wyższej kondygnacji swoje miejsce znalazła administracja lecznicy.

Blok operacyjny to kompleks pięciu nowoczesnych i zautomatyzowanych sal, w których znajdują się monitory umożliwiające transmisję wykonywanych w nich operacji (m.in. w Centrum Dydaktycznym). Nie zabrakło również najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych. W szpitalu są poczta pneumatyczna czy apteka-robot, która automatycznie rozdzielać będzie leki dla pacjentów. Szpital to także laboratoria, kantyna, kuchnia i szkoła. Wszystkie pomieszczenia dla obsługi administracji WCZD znajdują się na najwyższym piętrze. (Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu -  autor: Anna Parzyńska – Paschke )


 


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner


"Konwencja przyszlości dla Polski" - już w październiku...

„Konwencja Przyszłości dla Polski” – to hasło najnowszej edycji konferencji „Bóg, Rodzina, Firma, Hojność”, która odbędzie się w Poznaniu od 7 do 8 października br. Organizatorem wydarzenia jest Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent”. Patronat honorowy objął ks. abp. Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański oraz ks. abp. Józef Kupny. Patronem medialnym jest „EuroPartner – Europejski Magazyn Internetowy”.  Tematy, które określają zakres ramowy konferencji oddają 4 pytania: Co jako Polska mamy zaplanowane na najbliższe lata, a co na daleką przyszłość? Co chcemy dla naszych dzieci w Ojczyźnie, a na jaką współpracę z innymi narodami się układamy? Co jako wierzący w Jezusa Chrystusa postanowiliśmy realizować? W jaki sposób opracowujemy swoje programy na przyszłość?

„Konwencja Przyszłości gromadzi ludzi, którzy wobec prawdy obiektywnej i w świetle wiary katolickiej w Pana Jezusa Chrystusa szukają przyszłości dla siebie, Polski i świata. Gromadzi ludzi, którzy różniąc się w swoich przekonaniach chcą rozmawiać ze sobą i z wierzącym społeczeństwem, aby w świetle świadectwa Kościoła Chrystusowego oraz historii naszego narodu, promować i strzec realizacji konkretnych rozwiązań budujących wiarę, moralność i dobrobyt społeczeństwa, w służbie człowiekowi” – podkreśla ks. Rafał Ostrowski, duszpasterz duszpasterstwa „Talent”.

Nasza konferencja jest dla teoretyków i praktyków. Znaleźliśmy się w takim punkcie dziejów, gdzie poszukiwanie odpowiedzi dot. przyszłości nie jest już przywilejem, ale koniecznością – szczególnie, aby wszechstronnie wdrożyć aktualne osiągnięcia odkryć nad funkcjonowaniem mózgu ludzkiego w perspektywie inżynierii społecznej” – zauważa Dominik Górny, rzecznik medialny konferencji BRFH.

Zapisy na konferencję są możliwe pod linkiem:
https://konwencjaprzyszlosci.pl/koszyk/

Szczegółowych informacji w sprawie współpracy medialnej udziela:
Dominik Górny, rzecznik medialny konferencji (e-mail: dominik.gorny@thc.org.pl; nr tel.: 695 732 393).     


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartnerWitryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem